close google translator menu
Dnes je Středa 23.1., svátek má Zdeněk.
Dnes má svátek Zdeněk. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Doutzen Kroes (*1985) - Nizozemská supermodelka
 • Arjen Robben (*1984) - Nizozemský fotbalista
 • Tiffani Thiessen (*1974) - Americká herečka
 • Brendan Shanahan (*1969) - Kanadský hokejista
 • Petr Korda (*1968) - Český tenista
 • Mariska Hargitay (*1964) - Americká herečka
 • Jan Keller (*1955) - Český sociolog, ekolog a publicista
 • Richard Dean Anderson (*1950) - Americký herec
 • Gary Burton (*1943) - Americký vibrafonista
 • James Gordon Farrell (*1935, +12.8.1979) - Anglický spisovatel
 • Arthur Lewis (*1915, +15.6.1991) - Britský ekonom, nositel Nobelovy ceny
 • Gertrude B. Elion (*1915, +21.2.1999) - Americká biochemička a farmaceoložka, nositelka Nobelovy ceny z roku 1988
 • Hideki Yukawa (*1907, +8.9.1981) - Japonský fyzik, nositel Nobelovy ceny z roku 1949
 • Otto Diels (*1876, +7.3.1954) - Německý chemik, nositel Nobelovy ceny z roku 1950
 • Jože Plečnik (*1872, +7.1.1957) - Slovinský architekt
 • David Hilbert (*1862, +14.2.1943) - Německý matematik
 • Ernst Abbe (*1840, +14.1.1905) - Německý fyzik
 • Édouard Manet (*1832, +30.4.1883) - Francouzský malíř
 • Stendhal (*1783, +23.3.1842) - Francouzský spisovatel
 • John Landen (*1719, +15.1.1790) - Anglický matematik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor majetkový

Odbor majetkový

Majetkový odbor má dvě oddělení - oddělení budov a oddělení pozemků. Kanceláře majetkového odboru se nacházejí v budově č.p. 225, nám. T. G. Masaryka (bývalé plicní středisko).

 

Vedoucí odboru

Ing. Eva Drdová

 

Ekonomika odboru

Ing. Gabriela Slaninová

Renata Hübschmanová

 

Oddělení budov

Ing. Iveta Kocsisová

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 200
 • e-mail:  kocsisova.iveta@mubo.cz

 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • zpracování žalob týkajících se bytů za město Bohumín
 • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
 • zástup města u soudních jednání ve věcech týkajících se bytů
 • příprava podkladů pro jednání finančního výboru
 • zpracování koncepcí

Kristina Poláchová

 • číslo dveří:  B207
 • telefon:  596 092 213
 • e-mail:  polachova.kristina@mubo.cz

 • agenda bytového fondu v majetku města
 • informace týkající se bytů v majetku města
 • zprostředkování bytových směn
 • informace a realizace licitaci městských bytů
 • předpis nájmu bytů

 Eva Porwoliková

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 256
 • e-mail:  porwolikova.eva@mubo.cz

 • vymáhání pohledávek
 • evidence dlužníků na nájmu bytů a nebytů
 • zpracovávání žalob a zastupování Města Bohumína u soudních jednání
 • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky
 • výpočet, evidence a vymáhání příslušenství pohledávek
 • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
 • zpracování koncepcí
 • ekonomika správy domů

Marek Sobaniec

 • číslo dveří:  B107
 • telefon:  596 092 212
 • e-mail:  sobaniec.marek@mubo.cz

 • kompletní agenda nebytových prostorů, jejich pronájmů, úprav a oprav
 • aktuální informace o volných nebytových prostorách
 • uzavírání nájemních smluv NP
 • předpis nájmu nebytových prostor, platby za nájemné a služby
 • sledování platební morálky nájemců, upozorňování nájemců na existenci splatných nedoplatků z nájmu NP
 • podávání podnětů k výpovědím pro radu města
 • vyřizování různých žádostí o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy

Lenka Vachtarčíková

 • agenda bytového fondu v majetku města
 • informace týkající se bytů v majetku města
 • zprostředkování bytových směn
 • informace a realizace licitaci městských bytů
 • příprava podkladů pro bytovou komisi

 Ing. Iveta Vrátníková

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 255
 • e-mail:  vratnikova.iveta@mubo.cz

 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • upozorňování dlužníků na pozdní úhrady plateb za nájem bytů
 • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky

Bytoví technici

Podrobný popis pracovní činnosti bytového technika:

 • zodpovídá za technický stav svěřeného domovního a bytového fondu
 • provádí prohlídky domů, bytů a jejich zařízení, vč. domovní kanalizace za účelem odstraňování závad, zjištění skut. stavu, zpracování návrhu plánu oprav a investic domovního fondu
 • zajišťuje odstraňování havárií ve svěřených domech a bytech, provádění operativních oprav, vč. zajištění výběrových řízení, zajišťuje pravidelné revize vyhrazených zařízení a odstranění závad
 • spolupracuje s investičním odborem při provádění plánovaných oprav domovního fondu
 • projednává stížnosti nájemců, sjednává nápravu, navrhuje řešení
 • řeší pojistné události při škodách na městském majetku ve svěřených domech
 • prostřednictvím domovníků, údržbářů a uklízeček zajišťuje úklid společných prostor v domech, přilehlých chodníků a provádění drobných oprav, příp. jiné služby
 • vede aktuální a úplnou evidenci všech dokladů a dokumentace potřebné k zabezpečování provozu domů a bytů a souvisejících zařízení, včetně doplňování údajů do software
 • předává podklady pro zpracování nájemních smluv a evidenčních listů
 • kontroluje spotřebu médií v domech města, řeší nadměrný odběr a spotřebu
 • provádí přejímky městských bytů a nebytových prostor, sepisuje písemné protokoly
 • vede evidenci volných bytů a nebytových prostor
 • organizuje prohlídky bytů k licitaci nájemného
 • zpracovává podklady pro provádění oprav, přejímá opravy, odsouhlašuje kvalitu prací
 • odsouhlašuje věcnou správnost fakturace za opravy a spotřebu médií v domech
 • sleduje změny právních předpisů v souvislosti s problematikou správy domů, účastní se školení
 • plní další úkoly dle pokynů vedoucího odboru

Ing. Stanislav Svrčina

 • číslo dveří:  B202
 • telefon:  596 092 259
 • e-mail:  svrcina.stanislav@mubo.cz

 • vedoucí oddělení budov
 • zajišťování plánu velkých oprav a investic ve spolupráci s firmou BM servis, a. s. na bytovém a nebytovém fondu
 • řešení stížností nájemců bytového fondu z pohledu správy a údržby
 • zajišťování a řešení pojistných událostí na domovním fondu v majetku města
 • vyjádření k udržovacím a stavebním úpravám, které provádí nájemník fondu města
 • účast při výběrových řízeních na velké opravy prováděné správcem domovního fondu
 • příprava výběrových řízení na objekty ve vlastnictví města, spravované majetkovým odborem

Martin Hanzlík

Anna Honkyšová

Květoslava Kubicová

Marcela Mitková

Libuše Nogová

Bc. Marcela Přibylová

Jana Reli

 

Oddělení pozemků

Jana Holeszová

 • číslo dveří:  B103
 • telefon:  596 092 228
 • e-mail:  holeszova.jana@mubo.cz
   
 • nájmy a pronájmy pozemků ve vlastnictví města
 • prodeje pozemků ve vlastnictví města
 • umísťování reklamních zařízení na budovách a pozemcích v majetku města
 • poskytování informací o nemovitostech ve vlastnictví města
 • vyjadřování se k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska majetku města
 • účetní evidence pozemků
 • koncepční záležitosti

  Ing. Marcela Hrabalová

  • číslo dveří:  B110
  • telefon  596 092 231
  • e-mail:  hrabalova.marcela@mubo.cz
    
  • zástupce vedoucí odboru
  • vedoucí oddělení pozemků
  • komplexní zajišťování správy vodovodů a kanalizací v majetku města Bohumín
  • informace o vodovodní a kanalizační síti v majetku města Bohumína (identifikace vodovodů a kanalizací v majetku města)
  • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby
  • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku vodního hospodářství

  Ing. Kateřina Pálková

  • prodej nemovitostí (tj. bytů a domů) z majetku města
  • zpracování koncepcí
  • výkupy pozemků

    Lucie Primová, DiS.

    • číslo dveří:  B104
    • telefon:  596 092 215
    • e-mail:  primova.lucie@mubo.cz

    • zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města
    • převody a směny pozemků
    • poskytování informací o nemovitostech v majetku města
    • majetkové záležitosti

       Ondrej Répás

       • číslo dveří:  B110
       • telefon:  596 092 232
       • e-mail:  repas.ondrej@mubo.cz

       • agenda tepelného hospodářství města Bohumína
       • informace o kotelnách v majetku města vytápějící městské domy a s tím související záležitosti ohledně ceny tepla
       • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby prostřednictvím firmy BM servis, a. s.
       • zajišťování energetického auditu
       • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku tepelného hospodářství

       Ing. Lucie Šotková

       • číslo dveří:  B103
       • telefon:  596 092 266
       • e-mail:  sotkova.lucie@mubo.cz

       • prodej nemovitostí (tj. bytů a domů) z majetku města
       • zpracování koncepcí
       • výkupy pozemků
       • směny a darování pozemků

         Vytisknout Vytisknout
         Zpět Zpět
         Nahoru Nahoru

       Publikováno / aktualizováno: 8.6.2018
       Počet zhlédnutí: 45 564

       Radnice - Odbor majetkový

       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
        

       Naposledy aktualizované

       Co nového na webu

       21.1.2019
       Co nového na webu

       Co nového na webu

       Úřední deska

       21.1.2019
       Dražební vyhláška - Ing. Jan Krnáč - zobrazit celou zprávu

       Dražební vyhláška - Ing. Jan Krnáč

       Úřední deska

       21.1.2019
       Dražební vyhláška - Rostislav Klein - zobrazit celou zprávu

       Dražební vyhláška - Rostislav Klein

       Úřední deska

       21.1.2019
       Dražební vyhláška - Barbora Sudová - zobrazit celou zprávu

       Dražební vyhláška - Barbora Sudová

       Úřední deska

       21.1.2019
       Dražební vyhláška - Jiří Papuga - zobrazit celou zprávu

       Dražební vyhláška - Jiří Papuga

       Vygenerováno za 0.32 sekund