close google translator menu
Dnes je Neděle 24.3., svátek má Gabriel.
Jméno Gabriel znamená Bůh je moje síla.

Osobnosti narozené dnes:


 • Diana Kobzanová (*1982) - Česká modelka, moderátorka a MISS České republiky v roce 2001
 • Sharon Corr (*1970) - Členka irské hudební skupiny The Corrs
 • David Irving (*1938) - Britský historik
 • Jiří Klobouk (*1933) - Český spisovatel
 • Laurence Ferlinghetti (*1919) - Americký básník
 • Ljuba Hermanová (*1913, +21.5.1996) - Česká herečka a zpěvačka
 • Charles Daniels (*1885, +8.8.1973) - Americký plavec, čtyřnásobný olympijský vítěz v letech 1904 - 1908
 • Andrew Mellon (*1855, +26.8.1937) - Americký politik, bankéř a mecenáš umění
 • Johann Adolf Hasse (*1699, +16.12.1783) - Německo-italský hudební skladatel
 • Michel de Ruyter (*1607, +29.4.1676) - Holandský admirál, účastník námořních bojů mezi Angličany a Nizozemci
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor majetkový

Odbor majetkový

Majetkový odbor má dvě oddělení - oddělení budov a oddělení pozemků. Kanceláře majetkového odboru se nacházejí v budově č.p. 225, nám. T. G. Masaryka (bývalé plicní středisko).

 

Vedoucí odboru

Ing. Eva Drdová

 

Ekonomika odboru

Ing. Gabriela Slaninová

Renata Hübschmanová

 

Oddělení budov

Ing. Iveta Kocsisová

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 200
 • e-mail:  kocsisova.iveta@mubo.cz

 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • zpracování žalob týkajících se bytů za město Bohumín
 • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
 • zástup města u soudních jednání ve věcech týkajících se bytů
 • příprava podkladů pro jednání finančního výboru
 • zpracování koncepcí

Kristina Poláchová

 • číslo dveří:  B207
 • telefon:  596 092 213
 • e-mail:  polachova.kristina@mubo.cz

 • agenda bytového fondu v majetku města
 • informace týkající se bytů v majetku města
 • zprostředkování bytových směn
 • informace a realizace licitaci městských bytů
 • předpis nájmu bytů

 Eva Porwoliková

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 256
 • e-mail:  porwolikova.eva@mubo.cz

 • vymáhání pohledávek
 • evidence dlužníků na nájmu bytů a nebytů
 • zpracovávání žalob a zastupování Města Bohumína u soudních jednání
 • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky
 • výpočet, evidence a vymáhání příslušenství pohledávek
 • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
 • zpracování koncepcí
 • ekonomika správy domů

Marek Sobaniec

 • číslo dveří:  B107
 • telefon:  596 092 212
 • e-mail:  sobaniec.marek@mubo.cz

 • kompletní agenda nebytových prostorů, jejich pronájmů, úprav a oprav
 • aktuální informace o volných nebytových prostorách
 • uzavírání nájemních smluv NP
 • předpis nájmu nebytových prostor, platby za nájemné a služby
 • sledování platební morálky nájemců, upozorňování nájemců na existenci splatných nedoplatků z nájmu NP
 • podávání podnětů k výpovědím pro radu města
 • vyřizování různých žádostí o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy

Lenka Vachtarčíková

 • agenda bytového fondu v majetku města
 • informace týkající se bytů v majetku města
 • zprostředkování bytových směn
 • informace a realizace licitaci městských bytů
 • příprava podkladů pro bytovou komisi

Bytoví technici

Podrobný popis pracovní činnosti bytového technika:

 • zodpovídá za technický stav svěřeného domovního a bytového fondu
 • provádí prohlídky domů, bytů a jejich zařízení, vč. domovní kanalizace za účelem odstraňování závad, zjištění skut. stavu, zpracování návrhu plánu oprav a investic domovního fondu
 • zajišťuje odstraňování havárií ve svěřených domech a bytech, provádění operativních oprav, vč. zajištění výběrových řízení, zajišťuje pravidelné revize vyhrazených zařízení a odstranění závad
 • spolupracuje s investičním odborem při provádění plánovaných oprav domovního fondu
 • projednává stížnosti nájemců, sjednává nápravu, navrhuje řešení
 • řeší pojistné události při škodách na městském majetku ve svěřených domech
 • prostřednictvím domovníků, údržbářů a uklízeček zajišťuje úklid společných prostor v domech, přilehlých chodníků a provádění drobných oprav, příp. jiné služby
 • vede aktuální a úplnou evidenci všech dokladů a dokumentace potřebné k zabezpečování provozu domů a bytů a souvisejících zařízení, včetně doplňování údajů do software
 • předává podklady pro zpracování nájemních smluv a evidenčních listů
 • kontroluje spotřebu médií v domech města, řeší nadměrný odběr a spotřebu
 • provádí přejímky městských bytů a nebytových prostor, sepisuje písemné protokoly
 • vede evidenci volných bytů a nebytových prostor
 • organizuje prohlídky bytů k licitaci nájemného
 • zpracovává podklady pro provádění oprav, přejímá opravy, odsouhlašuje kvalitu prací
 • odsouhlašuje věcnou správnost fakturace za opravy a spotřebu médií v domech
 • sleduje změny právních předpisů v souvislosti s problematikou správy domů, účastní se školení
 • plní další úkoly dle pokynů vedoucího odboru

Ing. Stanislav Svrčina

 • číslo dveří:  B202
 • telefon:  596 092 259
 • e-mail:  svrcina.stanislav@mubo.cz

 • vedoucí oddělení budov
 • zajišťování plánu velkých oprav a investic ve spolupráci s firmou BM servis, a. s. na bytovém a nebytovém fondu
 • řešení stížností nájemců bytového fondu z pohledu správy a údržby
 • zajišťování a řešení pojistných událostí na domovním fondu v majetku města
 • vyjádření k udržovacím a stavebním úpravám, které provádí nájemník fondu města
 • účast při výběrových řízeních na velké opravy prováděné správcem domovního fondu
 • příprava výběrových řízení na objekty ve vlastnictví města, spravované majetkovým odborem

Martin Hanzlík

Anna Honkyšová

Květoslava Kubicová

Roman Kula

Marcela Mitková

Libuše Nogová

Bc. Marcela Přibylová

Jana Reli

 

Oddělení pozemků

Jana Holeszová

 • číslo dveří:  B103
 • telefon:  596 092 228
 • e-mail:  holeszova.jana@mubo.cz
   
 • nájmy a pronájmy pozemků ve vlastnictví města
 • prodeje pozemků ve vlastnictví města
 • umísťování reklamních zařízení na budovách a pozemcích v majetku města
 • poskytování informací o nemovitostech ve vlastnictví města
 • vyjadřování se k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska majetku města
 • účetní evidence pozemků
 • koncepční záležitosti

  Ing. Marcela Hrabalová

  • číslo dveří:  B110
  • telefon  596 092 231
  • e-mail:  hrabalova.marcela@mubo.cz
    
  • zástupce vedoucí odboru
  • vedoucí oddělení pozemků
  • komplexní zajišťování správy vodovodů a kanalizací v majetku města Bohumín
  • informace o vodovodní a kanalizační síti v majetku města Bohumína (identifikace vodovodů a kanalizací v majetku města)
  • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby
  • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku vodního hospodářství

  Ing. Kateřina Pálková

  • prodej nemovitostí (tj. bytů a domů) z majetku města
  • zpracování koncepcí
  • výkupy pozemků

    Lucie Primová, DiS.

    • číslo dveří:  B104
    • telefon:  596 092 215
    • e-mail:  primova.lucie@mubo.cz

    • zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města
    • převody a směny pozemků
    • poskytování informací o nemovitostech v majetku města
    • majetkové záležitosti

       Ondrej Répás

       • číslo dveří:  B110
       • telefon:  596 092 232
       • e-mail:  repas.ondrej@mubo.cz

       • agenda tepelného hospodářství města Bohumína
       • informace o kotelnách v majetku města vytápějící městské domy a s tím související záležitosti ohledně ceny tepla
       • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby prostřednictvím firmy BM servis, a. s.
       • zajišťování energetického auditu
       • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku tepelného hospodářství

       Ing. Lucie Šotková

       • číslo dveří:  B103
       • telefon:  596 092 266
       • e-mail:  sotkova.lucie@mubo.cz

       • prodej nemovitostí (tj. bytů a domů) z majetku města
       • zpracování koncepcí
       • výkupy pozemků
       • směny a darování pozemků

         Vytisknout Vytisknout
         Zpět Zpět
         Nahoru Nahoru

       Publikováno / aktualizováno: 11.2.2019
       Počet zhlédnutí: 46 415

       Radnice - Odbor majetkový

       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
       Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
        

       Naposledy aktualizované

       Vygenerováno za 0.29 sekund