close google translator menu
Dnes je Středa 24.7., svátek má Kristýna.
Dnes má svátek Kristýna. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Jennifer Lopezová (*1969) - Americká herečka a zpěvačka
 • Gus Van Sant (*1952) - Americký režisér
 • Vlastimil Harapes (*1946) - Tanečník a choreograf
 • Josef Hiršal (*1920, +15.9.2003) - Spisovatel a překladatel
 • John D. MacDonald (*1916, +28.12.1986) - Americký spisovatel
 • Amelia Earhartová (*1897, +2.7.1937) - Americká pilotka
 • Antonín Hajn (*1868, +26.3.1949) - Novinář a politik
 • Frank Wedekind (*1864, +9.3.1918) - Německý dramatik
 • Alfons Mucha (*1860, +14.7.1939) - Malíř
 • Alexandre Dumas starší (*1802, +5.12.1870) - Francouzský spisovatel
 • Simon Bolívar (*1783, +17.12.1830) - Jihoamerický osvoboditel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor majetkový

Odbor majetkový

Majetkový odbor má dvě oddělení - oddělení budov a oddělení pozemků. Kanceláře majetkového odboru se nacházejí v budově č.p. 225, nám. T. G. Masaryka (bývalé plicní středisko).

 

Vedoucí odboru

Ing. Eva Drdová

 

Ekonomika odboru

Ing. Gabriela Slaninová

Marcela Mitková

 

Oddělení budov

Renata Hübschmanová

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 255
 • e-mail:   hubschmanova.renata@mubo.cz
   
 • vymáhání pohledávek
 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • zpracování koncepcí
 • dědická řízení
 • uznávací prohlášení
 • výpočet, evidence vymáhání příslušenství

      Ing. Iveta Kocsisová

      • číslo dveří:  B208
      • telefon:  596 092 200
      • e-mail:  kocsisova.iveta@mubo.cz

      • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
      • zpracování žalob týkajících se bytů za město Bohumín
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zástup města u soudních jednání ve věcech týkajících se bytů
      • příprava podkladů pro jednání finančního výboru
      • zpracování koncepcí

      Kristina Poláchová

      • číslo dveří:  B207
      • telefon:  596 092 213
      • e-mail:  polachova.kristina@mubo.cz

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • předpis nájmu bytů

       Eva Porwoliková

      • číslo dveří:  B208
      • telefon:  596 092 256
      • e-mail:  porwolikova.eva@mubo.cz

      • vymáhání pohledávek
      • evidence dlužníků na nájmu bytů a nebytů
      • zpracovávání žalob a zastupování Města Bohumína u soudních jednání
      • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky
      • výpočet, evidence a vymáhání příslušenství pohledávek
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zpracování koncepcí
      • ekonomika správy domů

      Marek Sobaniec

      • číslo dveří:  B107
      • telefon:  596 092 212
      • e-mail:  sobaniec.marek@mubo.cz

      • kompletní agenda nebytových prostorů, jejich pronájmů, úprav a oprav
      • aktuální informace o volných nebytových prostorách
      • uzavírání nájemních smluv NP
      • předpis nájmu nebytových prostor, platby za nájemné a služby
      • sledování platební morálky nájemců, upozorňování nájemců na existenci splatných nedoplatků z nájmu NP
      • podávání podnětů k výpovědím pro radu města
      • vyřizování různých žádostí o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy

      Lenka Vachtarčíková

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • příprava podkladů pro bytovou komisi

      Bytoví technici

      Podrobný popis pracovní činnosti bytového technika:

      • zodpovídá za technický stav svěřeného domovního a bytového fondu
      • provádí prohlídky domů, bytů a jejich zařízení, vč. domovní kanalizace za účelem odstraňování závad, zjištění skut. stavu, zpracování návrhu plánu oprav a investic domovního fondu
      • zajišťuje odstraňování havárií ve svěřených domech a bytech, provádění operativních oprav, vč. zajištění výběrových řízení, zajišťuje pravidelné revize vyhrazených zařízení a odstranění závad
      • spolupracuje s investičním odborem při provádění plánovaných oprav domovního fondu
      • projednává stížnosti nájemců, sjednává nápravu, navrhuje řešení
      • řeší pojistné události při škodách na městském majetku ve svěřených domech
      • prostřednictvím domovníků, údržbářů a uklízeček zajišťuje úklid společných prostor v domech, přilehlých chodníků a provádění drobných oprav, příp. jiné služby
      • vede aktuální a úplnou evidenci všech dokladů a dokumentace potřebné k zabezpečování provozu domů a bytů a souvisejících zařízení, včetně doplňování údajů do software
      • předává podklady pro zpracování nájemních smluv a evidenčních listů
      • kontroluje spotřebu médií v domech města, řeší nadměrný odběr a spotřebu
      • provádí přejímky městských bytů a nebytových prostor, sepisuje písemné protokoly
      • vede evidenci volných bytů a nebytových prostor
      • organizuje prohlídky bytů k licitaci nájemného
      • zpracovává podklady pro provádění oprav, přejímá opravy, odsouhlašuje kvalitu prací
      • odsouhlašuje věcnou správnost fakturace za opravy a spotřebu médií v domech
      • sleduje změny právních předpisů v souvislosti s problematikou správy domů, účastní se školení
      • plní další úkoly dle pokynů vedoucího odboru

      Ing. Stanislav Svrčina

      • číslo dveří:  B202
      • telefon:  596 092 259
      • e-mail:  svrcina.stanislav@mubo.cz

      • vedoucí oddělení budov
      • zajišťování plánu velkých oprav a investic ve spolupráci s firmou BM servis, a. s. na bytovém a nebytovém fondu
      • řešení stížností nájemců bytového fondu z pohledu správy a údržby
      • zajišťování a řešení pojistných událostí na domovním fondu v majetku města
      • vyjádření k udržovacím a stavebním úpravám, které provádí nájemník fondu města
      • účast při výběrových řízeních na velké opravy prováděné správcem domovního fondu
      • příprava výběrových řízení na objekty ve vlastnictví města, spravované majetkovým odborem

      Martin Hanzlík

      Anna Honkyšová

      Květoslava Kubicová

      Roman Kula

      Libuše Nogová

      Bc. Marcela Přibylová

      Jana Reli

       

      Oddělení pozemků

      Jana Holeszová

      • číslo dveří:  B103
      • telefon:  596 092 228
      • e-mail:  holeszova.jana@mubo.cz
        
      • nájmy a pronájmy pozemků ve vlastnictví města
      • prodeje pozemků ve vlastnictví města
      • umísťování reklamních zařízení na budovách a pozemcích v majetku města
      • poskytování informací o nemovitostech ve vlastnictví města
      • vyjadřování se k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska majetku města
      • účetní evidence pozemků
      • koncepční záležitosti

       Ing. Marcela Hrabalová

       • číslo dveří:  B110
       • telefon  596 092 231
       • e-mail:  hrabalova.marcela@mubo.cz
         
       • zástupce vedoucí odboru
       • vedoucí oddělení pozemků
       • komplexní zajišťování správy vodovodů a kanalizací v majetku města Bohumín
       • informace o vodovodní a kanalizační síti v majetku města Bohumína (identifikace vodovodů a kanalizací v majetku města)
       • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby
       • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku vodního hospodářství

       Ing. Kateřina Pálková

       • prodej nemovitostí (tj. bytů a domů) z majetku města
       • zpracování koncepcí
       • výkupy pozemků

         Ing. Renáta Zálešáková

         • číslo dveří:  B104
         • telefon:  596 092 215
         • e-mail:  zalesakova.renata@mubo.cz

         • zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města
         • převody a směny pozemků
         • poskytování informací o nemovitostech v majetku města
         • majetkové záležitosti

            Ondrej Répás

            • číslo dveří:  B110
            • telefon:  596 092 232
            • e-mail:  repas.ondrej@mubo.cz

            • agenda tepelného hospodářství města Bohumína
            • informace o kotelnách v majetku města vytápějící městské domy a s tím související záležitosti ohledně ceny tepla
            • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby prostřednictvím firmy BM servis, a. s.
            • zajišťování energetického auditu
            • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku tepelného hospodářství

            Ing. Lucie Šotková

            • číslo dveří:  B103
            • telefon:  596 092 266
            • e-mail:  sotkova.lucie@mubo.cz

            • prodej nemovitostí (tj. bytů a domů) z majetku města
            • zpracování koncepcí
            • výkupy pozemků
            • směny a darování pozemků

              Vytisknout Vytisknout
              Zpět Zpět
              Nahoru Nahoru

            Publikováno / aktualizováno: 25.4.2019
            Počet zhlédnutí: 48 431

            Radnice - Odbor majetkový

            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
            Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
             

            Naposledy aktualizované

            Vygenerováno za 0.27 sekund