Město Bohumín

26.6.
2023

Odbor majetkový

Kanceláře majetkového odboru se nacházejí v budově nám. T. G. Masaryka 225 (vedle hlavní budovy radnice).

Odbor zajišťuje majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem, provozování kanalizačních a vodovodních sítí v majetku města a komplexní evidenci majetku. Převody nemovitostí jsou realizovány v souladu s investiční koncepcí města, strategickým plánem rozvoje a územním plánem.

 

Vedoucí odboru

Mgr. Ing. Jan Przeczek

 • číslo dveří:  B105
 • telefon:  596 092 184
 • e-mail:  przeczek.jan@mubo.cz
   
 • koordinace činnosti majetkového odboru
 • předkládání materiálů orgánům města (rada, zastupitelstvo, komise)
 • majetková koncepce města Bohumín

 

Pozemky

Jana Holeszová

 • číslo dveří:  B110
 • telefon:  596 092 228
 • e-mail:  holeszova.jana@mubo.cz
   
 • nájmy, pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků ve vlastnictví města
 • umísťování reklamních zařízení na budovách a pozemcích v majetku města
 • výkupy pozemků
 • směny a darování pozemků
 • poskytování informací o nemovitostech ve vlastnictví města
 • stanoviska a souhlasy s umístěním staveb z hlediska vlastníka pozemku, pro územní a stavební řízení
 • účetní evidence pozemků
 • koncepční záležitosti

Lucie Primová, DiS.

 • číslo dveří:  B104
 • telefon:  596 092 215
 • e-mail:  primova.lucie@mubo.cz
   
 • zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města
 • stanoviska a souhlasy s umístěním staveb z hlediska vlastníka pozemku, pro územní a stavební řízení
 • majetkoprávní příprava investičních akcí města,
 • převody a směny pozemků
 • poskytování informací o nemovitostech v majetku města

Ing. Lucie Šotková

 • číslo dveří:  B103
 • telefon:  596 092 266
 • e-mail:  sotkova.lucie@mubo.cz
   
 • prodej nemovitostí (budovy) z majetku města
 • majetkoprávní příprava investičních akcí města
 • zpracování koncepcí
 • výkupy pozemků
 • směny a darování pozemků

Ing. Renáta Zálešáková

 • číslo dveří:  B103
 • telefon:  596 092 252
 • e-mail:  zalesakova.renata@mubo.cz
    
 • prodej nemovitostí z majetku města
 • majetkoprávní příprava investičních akcí města
 • směny a darování pozemků
 • koncepční záležitosti
 • ekonomika a rozpočet odboru

      

     Vodovody a kanalizace

     Ing. Adriana Dudás

     • číslo dveří:  B110
     • telefon  596 092 231
     • e-mail:  dudas.adriana@mubo.cz
       
     • zástupkyně vedoucího majetkového odboru
     • komplexní zajišťování správy vodovodů a kanalizací v majetku města Bohumína (uzavírání smluv o odvádění odpadních vod kanalizací, stočné, provoz a údržba sítí v majetku města Bohumína, vydávání souhlasu s napojením na vodovody a kanalizace v majetku města Bohumína atd.)
     • informace o vodovodních a kanalizačních sítích v majetku města Bohumína (vyjádření k existenci vodovodních a kanalizačních sítí v majetku města)
     • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku vodního hospodářství
     • administrace Programu poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod

      

     Ekonomika

     Bc. Kateřina Otrubová

     • číslo dveří:  B104
     • telefon:  596 092 229
     • e-mail:  otrubova.katerina@mubo.cz
       
     • evidence majetku města
     • inventarizace majetku
     • ekonomika a rozpočet odboru

      


     Radnice - Odbor majetkový


     Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
     Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
     Radnice - Odbor majetkový - zvětšit fotografii
     Počet zhlédnutí: 62 874

     Zpět

     Radnice

         Městský úřad