Město Bohumín

2.11.
2022

Odbor právní a živnostenský

Zabezpečuje výkon státní správy na úseku správních činností, tedy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel včetně služeb CzechPOINTU. Dále projednává a řeší všechny přestupky včetně přestupků dopravních a vede evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Odbor dále zajišťuje kompletní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a zemědělského podnikání pro správní obvod Bohumín,  Rychvald a Dolní Lutyně, tj. registrační činnost, kontrolní činnost a vedení živnostenského rejstříku.

Od roku 2006 mohou podnikatelé na odboru při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi využít možnosti přihlásit se k daňové registraci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, přihlásit se k důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa a oznámit zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti vůči příslušné zdravotní pojišťovně, případně provést změny údajů v registraci prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM). CRM je součástí širšího projektu „zjednodušení administrativní náročnosti při podnikání“ (ZAP), vypracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

 

Vedoucí odboru

JUDr. Šárka Palermová    

  

Právní úsek

Mgr. David Gorgol

 • číslo dveří:  A101
 • telefon:  596 092 190
 • e-mail:  gorgol.david@mubo.cz 
   
 • přestupková agenda
 • zástupce vedoucí odboru právního a živnostenského

Mgr. Jiří Pátra

 • číslo dveří:  A105
 • telefon:  596 092 171
 • e-mail:  patra.jiri@mubo.cz
   
 • přestupková agenda - dopravní přestupky

Josef Skokan

 • číslo dveří:  A105
 • telefon:  596 092 191
 • e-mail:  skokan.josef@mubo.cz
   
 • přestupková agenda - dopravní přestupky

Aleš Widenka

 • číslo dveří:  A105
 • telefon:  596 092 193
 • e-mail:  widenka.ales@mubo.cz
   
 • přestupková agenda
 • dopravní přestupky

Roman Zuziak

 • číslo dveří:  A105
 • telefon:  596 092 192
 • e-mail:  zuziak.roman@mubo.cz
   
 • přestupková agenda
 • evidence obecně závazných vyhlášek

 

Správní agendy

Evidence obyvatel

 • přihlášení českého občana k trvalému pobytu a občanské průkazy
 • vede kartotéky evidence obyvatel a zavádí změny v evidenci obyvatel do informačního systému
 • vede evidenci domů, ulic a čísel popisných
 • ověřuje žádosti o výpis z rejstříku trestů
 • vyřizuje žádosti o výpis z informačního systému EO - písemné žádosti oprávněných institucí, nebo osobní žádost občana
 • vede stálý seznam voličů 
 • zpracovává žádosti o zrušení údaje o místu  trvalého pobytu

Občanské průkazy

  • pořizuje žádosti o vydání občanských  průkazů (včetně dětí do 15 let)
  • zajišťuje vydávání OP ve zkráceném režimu
  • provádí  výdej vyhotovených dokladů
  • přijímá hlášení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP a vede  jejich evidenci
  • přijímá na žádost občana OP do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraniční
  • vede řízení o ukončení platnosti OP
  • vede manuální evidenci žádostí o občanské  průkazy 


        Cestovní doklady

         • pořizuje žádosti o vydání  cestovních dokladů
         • provádí  výdej vyhotovených cestovních dokladů
         • vede manuální evidenci CD
         • přijímá hlášení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení CD  a vede jejich  evidenci
         • vede řízení o ukončení platnosti CD

              

             Ing. Karin Chlebcová

             • číslo dveří:  A102
             • telefon:  596 092 134
             • e-mail:  chlebcova.karin@mubo.cz
               
             • občanské průkazy a cestovní doklady

             Ing. Petra Krpcová Lenortová

             • číslo dveří:  A103
             • telefon:  596 092 133
             • e-mail:  lenortova.petra@mubo.cz 

             • občanské průkazy a cestovní doklady
             • stížnosti a zpracování zpráv o pověsti

             Zbygniew Porwolik

             • číslo dveří:  A102
             • telefon:  596 092 180
             • e-mail:  porwolik.zbygniew@mubo.cz
               
             • občanské průkazy a cestovní doklady

             Bc. Žaneta Rafajová, DiS.

             • číslo dveří:  A101
             • telefon:  596 092 273
             • e-mail:  rafajova.zaneta@mubo.cz

             • agenda evidence obyvatel
             • CZECH point

              

             Živnostenský úsek

              

             Živnostenský úsek sídlí v přízemí budovy bývalého plicního na adrese nám. T. G. Masaryka 225 v Novém Bohumíně (vedle budovy MěÚ).

             • provádí změny průkazů živnostenských oprávnění na základě žádostí podnikatelů
             • přijímá oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti, o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, o změnách statutárních orgánů a odpovědných zástupců
             • ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatelů
             • přijímá žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydává osvědčení o zápisu do této evidence
             • provádí živnostenskou kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených zvláštními předpisy
             • vedení správních řízení, např. v případech porušení živnostenského zákona
             • ukládání pokut za porušení povinností stanovených zákonem o živnostenském podnikání ve správním, popř. blokovém řízení
             • vedení živnostenského rejstříku a poskytování výpisu z něj
             • předává data o podnikatelích z živnostenského rejstříku dotčeným orgánům státní správy

              

             Bc. Lucie Bernaťáková

             Bc. Dalibor Duda

             • číslo dveří:  B102
             • telefon:  596 092 183
             • e-mail:  duda.dalibor@mubo.cz
               
             • kontrola a správní řízení

             Ing. Aneta Ferfecká 

              


             Radnice - Odbor právní a živnostenský


             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Radnice - Odbor právní a živnostenský - zvětšit fotografii
             Počet zhlédnutí: 55 719

             Zpět

             Radnice

                 Městský úřad