close google translator menu
Dnes je Úterý 21.11., svátek má Albert.
Dnes má svátek Albert. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Björk (*1965) - Islandská zpěvačka, písničkářka a herečka
 • Vítězslav Dostál (*1959) - Český cyklista a cestovatel
 • Stanislaw Dragan (*1941, +21.4.2007) - Polský boxer, bronzový na OH 1968
 • Augustin Bubník (*1928) - Hokejista, trenér a politik
 • Coleman Hawkins (*1904, +19.5.1969) - Americký jazzový tenorsaxofonista
 • Voltaire (*1694, +30.5.1778) - Francouzský básník, spisovatel, filozof a humanista
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor životního prostředí a služeb

Odbor životního prostředí a služeb najdete v 1. patře. 

  

Ing. Jan Jeziorský, MBA

 

 

Ochrana přírody a krajiny, drobné vodní toky, údržba zeleně

Ing. Ľubica Jaroňová

 • číslo dveří: A215
 • telefon: 596 092 175
 • e-mail: jaronova.lubica@mubo.cz

 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny na území ORP Bohumín (žádosti o kácení stromů, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku
 • vyjadřování se k územnímu a ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • správa veřejné zeleně na území města
 • výkon státní správy na úseku myslivosti

  

Veřejná prostranství, překopy, ovzduší, tržiště

Ivana Balgová

 • číslo dveří: A215
 • telefon: 596 092 187

e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

 • vydávání  povolení k užívání veřejných prostranství, např. k provádění výkopových prací, k umístění stavebního zařízení, cirkusů, prodejních zařízení, reklam, kultrurní a sportovní akce
 • vybírání místních poplatků za užívání veřejného prostranství
 • správa a provoz městského tržiště
 • vyjádření se k územním a stavebním řízením z hlediska užívání veřejného prostranství
 • vydávání závazných koordinovaných stanovisek a koordinovaných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu na úseku ochrany ovzduší
 • výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší pro město Bohumín, Rychvald a obec Dolní Lutyně
 • agenda spisové služby

 

Odpady

Šárka Plutová

 • číslo dveří: A212
 • telefon: 596 092 154
 • e-mail: plutova.sarka@mubo.cz

 • veškeré záležitosti týkající se komunálního odpadu
 • poskytování slev za svoz komunálního odpadu
 • kontrola nakládání s odpady fyzických a právnických osob
 • černé skládky
 • třídění odpadů
 • vyjadřování se k územním a ke stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství
 • agenda svozu nebezpečného odpadu, velkokapacitní kontejnery, sběrný dvůr
 • řešení zajišťování likvidace komunálního odpadu u občanů a soukromých podnikatelů

 

Komunikace, veřejné osvětlení, čistota města

Roman Pak

 • číslo dveří: A213
 • telefon: 596 092 237
 • e-mail:  pak.roman@mubo.cz

 • údržba komunikací (např. chodníky a cesty, závady na komunikacích atd.)
 • zimní údržba komunikací
 • úprava a změny dopravního značení
 • údržba veřejného osvětlení - koordinace s obstaravatelskou firmou
 • čistota města - zametání komunikací, odpadkové koše, ruční úklid

 

Zemědělství, deratizace, ochrana zemědělského půdního fondu, lesy, rybářství, pohřebnictví

Mgr. Eva Liszoková

 • číslo dveří: A212
 • telefon: 596 092 174
 • e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

 • ochrana zemědělského půdního fondu na území Bohumína a přenesená působnost i pro město Rychvald a obec Dolní Lutyně (např. dohled nad využíváním zemědělských pozemků, vynětí půdy ze zemědělského fondu)
 • oblast pohřebnictví (údržba hřbitovů, provádění oprav - pouze pro záležitosti v kompetenci MěÚ)
 • zabezpečování povinného provádění komplexní deratizace na území města
 • vyjadřování se k územnímu a ke stavebnímu řízení z hlediska správního orgánu zemědělského půdního fondu a správního orgánu lesů
 • orgán státní správy lesů
 • evidence válečných hrobů v přenesené působnosti  (web)
 • správní orgán na úseku  rybářství, rybářské lístky
 • agenda týraných zvířat

 

Vodoprávní úřad

 • státní správa na úseku vodoprávním ( nakládání s povrchovými a podzemními vodami, vypouštění odpadních vod, povolování vodních děl, schvalování provozně manipulačních řádů ap).
 • vyjadřování ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území
 • stavební povolení k vodním dílům, vyjádření k záměrům, vodoprávní evidence

Dagmar Olšarová

Ing. Iva Crhová

 • číslo dveří: A211
 • telefon: 596 092 198 
 • e-mail: crhova.iva@mubo.cz
    
 • zástupce vedoucího odboru životního prostředí a služeb

 

Ekonomika odboru

Ing. Tomáš Průšek

 • číslo dveří: A215
 • telefon: 596 092 240
 • e-mail:  prusek.tomas@mubo.cz
   
 • ekonomická agenda odboru
 • agenda vlivů na životní prostředí - EIA
 • agenda integrované prevence - IPPC
 • agenda spisové služby
 • koordinovaná stanoviska
 • útulek pro psy - vedení evidence, zabezpečování provozu, spolupráce s veterinárním lékařem a městskou policií

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 28.8.2017
Počet zhlédnutí: 35 075

Radnice - Odbor životního prostředí a služeb

Radnice - Odbor životního prostředí a služeb - zvětšit fotografii
 
Naposledy aktualizované
Vygenerováno za 0.60 sekund