close google translator menu
Dnes je Sobota 24.8., svátek má Bartoloměj.
Bartoloměj - biblické jméno aramejského původu. Vykládá se např. jako oráč nebo bojovný syn.

Osobnosti narozené dnes:


 • Rupert Grint (*1988) - Anglický herec (Harry Potter)
 • Jásir Arafat (*1929, +11.11.2004) - Vůdce Organizace pro osvobození Palestiny a palestinský prezident
 • Jaromíra Kolárová (*1919, +21.1.2006) - Česká spisovatelka
 • Max Urban (*1882, +17.7.1959) - Český architekt a filmař
 • Vincenzo Lancia (*1881, +15.2.1937) - Italský automobilový závodník
 • Karel Hlaváček (*1874, +15.6.1898) - Český básník a výtvarník
 • Hermann Weingärtner (*1864, +22.10.1919) - Německý gymnasta, nejlepší sportovec olympiády 1896
 • Eduard Nápravník (*1839, +23.11.1916) - Český hudební skladatel a dirigent
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor správy domů

Odbor správy domů

Kanceláře odboru správy domů se nacházejí v budově č.p. 225, nám. T. G. Masaryka (bývalé plicní středisko).

 

Vedoucí odboru

Ing. Eva Drdová

Renata Hübschmanová

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 255
 • e-mail:   hubschmanova.renata@mubo.cz
   
 • vymáhání pohledávek
 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • zpracování koncepcí
 • dědická řízení
 • uznávací prohlášení
 • výpočet, evidence vymáhání příslušenství

      Ing. Iveta Špryňarová

      • číslo dveří:  B208
      • telefon:  596 092 200
      • e-mail:  sprynarova.iveta@mubo.cz

      • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
      • zpracování žalob týkajících se bytů za město Bohumín
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zástup města u soudních jednání ve věcech týkajících se bytů
      • příprava podkladů pro jednání finančního výboru
      • zpracování koncepcí

      Marcela Mitková

      Kristina Poláchová

      • číslo dveří:  B207
      • telefon:  596 092 213
      • e-mail:  polachova.kristina@mubo.cz

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • předpis nájmu bytů

       Eva Porwoliková

      • číslo dveří:  B208
      • telefon:  596 092 256
      • e-mail:  porwolikova.eva@mubo.cz

      • vymáhání pohledávek
      • evidence dlužníků na nájmu bytů a nebytů
      • zpracovávání žalob a zastupování Města Bohumína u soudních jednání
      • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky
      • výpočet, evidence a vymáhání příslušenství pohledávek
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zpracování koncepcí
      • ekonomika správy domů

      Ondrej Répás

      • číslo dveří:  B107
      • telefon:  596 092 232
      • e-mail:  repas.ondrej@mubo.cz

      • agenda tepelného hospodářství města Bohumína
      • informace o kotelnách v majetku města vytápějící městské domy a s tím související záležitosti ohledně ceny tepla
      • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby prostřednictvím firmy BM servis, a. s.
      • zajišťování energetického auditu
      • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku tepelného hospodářství

      Marek Sobaniec

      • číslo dveří:  B107
      • telefon:  596 092 212
      • e-mail:  sobaniec.marek@mubo.cz

      • kompletní agenda nebytových prostorů, jejich pronájmů, úprav a oprav
      • aktuální informace o volných nebytových prostorách
      • uzavírání nájemních smluv NP
      • předpis nájmu nebytových prostor, platby za nájemné a služby
      • sledování platební morálky nájemců, upozorňování nájemců na existenci splatných nedoplatků z nájmu NP
      • podávání podnětů k výpovědím pro radu města
      • vyřizování různých žádostí o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy

      Lenka Vachtarčíková

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • příprava podkladů pro bytovou komisi

      Bytoví technici

      Podrobný popis pracovní činnosti bytového technika:

      • zodpovídá za technický stav svěřeného domovního a bytového fondu
      • provádí prohlídky domů, bytů a jejich zařízení, vč. domovní kanalizace za účelem odstraňování závad, zjištění skut. stavu, zpracování návrhu plánu oprav a investic domovního fondu
      • zajišťuje odstraňování havárií ve svěřených domech a bytech, provádění operativních oprav, vč. zajištění výběrových řízení, zajišťuje pravidelné revize vyhrazených zařízení a odstranění závad
      • spolupracuje s investičním odborem při provádění plánovaných oprav domovního fondu
      • projednává stížnosti nájemců, sjednává nápravu, navrhuje řešení
      • řeší pojistné události při škodách na městském majetku ve svěřených domech
      • prostřednictvím domovníků, údržbářů a uklízeček zajišťuje úklid společných prostor v domech, přilehlých chodníků a provádění drobných oprav, příp. jiné služby
      • vede aktuální a úplnou evidenci všech dokladů a dokumentace potřebné k zabezpečování provozu domů a bytů a souvisejících zařízení, včetně doplňování údajů do software
      • předává podklady pro zpracování nájemních smluv a evidenčních listů
      • kontroluje spotřebu médií v domech města, řeší nadměrný odběr a spotřebu
      • provádí přejímky městských bytů a nebytových prostor, sepisuje písemné protokoly
      • vede evidenci volných bytů a nebytových prostor
      • organizuje prohlídky bytů k licitaci nájemného
      • zpracovává podklady pro provádění oprav, přejímá opravy, odsouhlašuje kvalitu prací
      • odsouhlašuje věcnou správnost fakturace za opravy a spotřebu médií v domech
      • sleduje změny právních předpisů v souvislosti s problematikou správy domů, účastní se školení
      • plní další úkoly dle pokynů vedoucího odboru

      Ing. Stanislav Svrčina

      • číslo dveří:  B202
      • telefon:  596 092 259
      • e-mail:  svrcina.stanislav@mubo.cz

      • vedoucí bytových techniků
      • zajišťování plánu velkých oprav a investic ve spolupráci s firmou BM servis, a. s. na bytovém a nebytovém fondu
      • řešení stížností nájemců bytového fondu z pohledu správy a údržby
      • zajišťování a řešení pojistných událostí na domovním fondu v majetku města
      • vyjádření k udržovacím a stavebním úpravám, které provádí nájemník fondu města
      • účast při výběrových řízeních na velké opravy prováděné správcem domovního fondu
      • příprava výběrových řízení na objekty ve vlastnictví města, spravované majetkovým odborem

      Martin Hanzlík

      Anna Honkyšová

      Květoslava Kubicová

      Roman Kula

      Libuše Nogová

      Bc. Marcela Přibylová

      Jana Reli

       


        Vytisknout Vytisknout
        Zpět Zpět
        Nahoru Nahoru

      Publikováno / aktualizováno: 30.7.2019
      Počet zhlédnutí: 396

      Radnice - Odbor správy budov

      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
       

      Naposledy aktualizované

      Vygenerováno za 0.38 sekund