close google translator menu
Dnes je Úterý 26.5., svátek má Filip.
Dnes má svátek Filip. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Magdalena Kožená (*1973) - Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 • Lenny Kravitz (*1964) - Americký rokový zpěvák
 • Miles Davis (*1926, +28.9.1991) - Americký jazzový trumpetista, skladatel a kapelník
 • Oldřich Mikulášek (*1910, +13.7.1985) - Český básník
 • Vítězslav Nezval (*1900, +6.4.1958) - Český básník
 • John Churchill (*1650, +16.6.1722) - Vévoda z Marlhorough, účastník válek o španělské dědictví
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Odbor správy domů

Odbor správy domů

Kanceláře odboru správy domů se nacházejí v budově Masarykova 225 (vedle hlavní budovy radnice).

 

Vedoucí odboru

Ing. Roman Klepek, Ph.D., MBA

 

Referenti

Renata Hübschmanová

 • číslo dveří:  B208
 • telefon:  596 092 255
 • e-mail:   hubschmanova.renata@mubo.cz
   
 • vymáhání pohledávek
 • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
 • zpracování koncepcí
 • dědická řízení
 • uznávací prohlášení
 • výpočet, evidence vymáhání příslušenství

      Marcela Mitková

      Kristina Poláchová

      • číslo dveří:  B207
      • telefon:  596 092 213
      • e-mail:  polachova.kristina@mubo.cz

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • předpis nájmu bytů

       Eva Porwoliková

      • číslo dveří:  B208
      • telefon:  596 092 256
      • e-mail:  porwolikova.eva@mubo.cz

      • vymáhání pohledávek
      • evidence dlužníků na nájmu bytů a nebytů
      • zpracovávání žalob a zastupování Města Bohumína u soudních jednání
      • sepisování uznávacích prohlášení s dlužníky
      • výpočet, evidence a vymáhání příslušenství pohledávek
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zpracování koncepcí
      • ekonomika správy domů

      David Děrgel

      • číslo dveří:  B107
      • telefon:  596 092 232
      • e-mail:  dergel.david@mubo.cz

      • agenda tepelného hospodářství města Bohumína
      • informace o kotelnách v majetku města vytápějící městské domy a s tím související záležitosti ohledně ceny tepla
      • příjem stížností a zajišťování provozu a údržby prostřednictvím firmy BM servis, a. s.
      • zajišťování energetického auditu
      • další činnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na úseku tepelného hospodářství

      Marek Sobaniec

      • číslo dveří:  B107
      • telefon:  596 092 212
      • e-mail:  sobaniec.marek@mubo.cz

      • kompletní agenda nebytových prostorů, jejich pronájmů, úprav a oprav
      • aktuální informace o volných nebytových prostorách
      • uzavírání nájemních smluv NP
      • předpis nájmu nebytových prostor, platby za nájemné a služby
      • sledování platební morálky nájemců, upozorňování nájemců na existenci splatných nedoplatků z nájmu NP
      • podávání podnětů k výpovědím pro radu města
      • vyřizování různých žádostí o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy

      Ing. Iveta Špryňarová

      • číslo dveří: B208
      • telefon: 596 092 200
      • e-mail: sprynarova.iveta@mubo.cz

      • evidence dlužníků na nájmu a službách spojených s užíváním bytu
      • zpracování žalob týkajících se bytů za město Bohumín
      • podávání exekučních návrhů na výkon rozhodnutí
      • zástup města u soudních jednání ve věcech týkajících se bytů
      • příprava podkladů pro jednání finančního výboru
      • zpracování koncepcí

      Lenka Vachtarčíková

      • agenda bytového fondu v majetku města
      • informace týkající se bytů v majetku města
      • zprostředkování bytových směn
      • informace a realizace licitaci městských bytů
      • příprava podkladů pro bytovou komisi

       

      Bytoví technici

      Podrobný popis pracovní činnosti bytového technika:

      • zodpovídá za technický stav svěřeného domovního a bytového fondu
      • provádí prohlídky domů, bytů a jejich zařízení, vč. domovní kanalizace za účelem odstraňování závad, zjištění skut. stavu, zpracování návrhu plánu oprav a investic domovního fondu
      • zajišťuje odstraňování havárií ve svěřených domech a bytech, provádění operativních oprav, vč. zajištění výběrových řízení, zajišťuje pravidelné revize vyhrazených zařízení a odstranění závad
      • spolupracuje s investičním odborem při provádění plánovaných oprav domovního fondu
      • projednává stížnosti nájemců, sjednává nápravu, navrhuje řešení
      • řeší pojistné události při škodách na městském majetku ve svěřených domech
      • prostřednictvím domovníků, údržbářů a uklízeček zajišťuje úklid společných prostor v domech, přilehlých chodníků a provádění drobných oprav, příp. jiné služby
      • vede aktuální a úplnou evidenci všech dokladů a dokumentace potřebné k zabezpečování provozu domů a bytů a souvisejících zařízení, včetně doplňování údajů do software
      • předává podklady pro zpracování nájemních smluv a evidenčních listů
      • kontroluje spotřebu médií v domech města, řeší nadměrný odběr a spotřebu
      • provádí přejímky městských bytů a nebytových prostor, sepisuje písemné protokoly
      • vede evidenci volných bytů a nebytových prostor
      • organizuje prohlídky bytů k licitaci nájemného
      • zpracovává podklady pro provádění oprav, přejímá opravy, odsouhlašuje kvalitu prací
      • odsouhlašuje věcnou správnost fakturace za opravy a spotřebu médií v domech
      • sleduje změny právních předpisů v souvislosti s problematikou správy domů, účastní se školení
      • plní další úkoly dle pokynů vedoucího odboru

      Ing. Stanislav Svrčina

      • číslo dveří:  B202
      • telefon:  596 092 259
      • e-mail:  svrcina.stanislav@mubo.cz

      • technické a metodické vedení bytových techniků
      • zajišťování plánu velkých oprav a investic v domovním fondu města
      • spolupráce se servisní výtahářskou firmou, kontrola zápisů v knize kontrol, konzultace s firmou ohledně údržby a oprav, návrhy oprav výtahů, odsouhlašování oprav, kontrola prací a faktur, jejich odsouhlašování
      • zajišťování výběrových  řízení na akce s předpokládanou cenou od 300 tis. Kč bez DPH
      • zajišťování výběrových řízení pomocí elektronického sytému E-ZAK
      • vyjadřování se ke koordinovaným stanoviskům, vystupování za odbor správy domů v rámci stavebních řízení, zajišťování podávání ohlášení, stavebních povolení, komunikace se stavebním odborem v rámci stavebních řízení
      • zadávání projekčních a rozpočtářských prací v rámci majetkového odboru, komunikace s projektanty a rozpočtáři
      • evidence cizích rozvodů elektronických komunikací v domech v majetku města, spolupráce s finančním odborem v rámci hrazení poplatků za umístění zařízení, komunikace s firmami ohledně umisťování a provozování zařízení v našich domech
      • zhotovování zpráv do RM a ZM v rámci odboru správy domů
      • projednávání a zajišťování smluv týkající se odboru správy domů jako celku, vedení evidence smluv na odboru
      • koordinace ekonomické problematiky odboru správy domů s ekonomem odboru

      Martin Hanzlík

      Anna Honkyšová

      Květoslava Kubicová

      Roman Kula

      Libuše Nogová

      Bc. Marcela Přibylová

      Jana Reli

       


        Vytisknout Vytisknout
        Zpět Zpět
        Nahoru Nahoru

      Publikováno / aktualizováno: 21.5.2020
      Počet zhlédnutí: 3 572

      Radnice - Odbor správy budov

      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
      Radnice - Odbor správy budov - zvětšit fotografii
       

      Naposledy aktualizované

      Vygenerováno za 0.33 sekund