Město Bohumín

3.4.
2017

Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu

Žádost č. 9/2017 ze dne 19.3.2017 

Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016. 

Vyřízeno dne 3.4.2017 – žádost vyřídil písemně odbor životního prostředí a služeb.

 

Poskytnuté informace 

Ve městě Bohumín je zvolen způsob platby za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání      a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů formou  úhrady na základě smlouvy.

 

Přehled ročních úhrad v Kč za jednotlivé typy nádob

 

1997

1998

1999

2000

 2001

2002

2003

2004 
do 30.4. 

2004 
od 1.5. 

2005

2006

popelnice 110 l 1x 14 dnů

   571

676

   744

   784

   890

   936

   936

   978

1 105

1 235

1 235

2. popelnice

   439

520

   596

   627

   712

   748

   748

   782

   884

   988

   988

kontejner 1 100 l 1x 7 dnů

7.833

8.580

9.438

9. 958

10.221

10.732

10.732

11.175

12.116

12.766

12.766

sídlištní kontejner vícevhozový 1x 7 dnů

37.268 

37.544 

39.421 

41.586 

45.188 

48.320 

48.320 

57.439 

61.100 

65.936 

68.952 

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

popelnice 110 l 1x 14 dnů

1.340

1.380

1.430

1.482

1.534

1.560

1.560

1.404

1.404

1.404

2. popelnice

1.072

1.104

1.144

1.186

1.228

1.248

1.248

1.123

1.123

1.123

kontejner 1 100 l 1x 7 dnů

13.546

14.300

15.392

15.808

16.276

16.796

16.796

15.964

15.964

15.964

sídlištní kontejner vícevhozový 1x 7 dnů

72.540 

78.156 

84.344 

86.320 

88.816 

91.884 

zrušeno 

zrušeno 

zrušeno 

zrušeno 


Počet zhlédnutí: 3 112

Zpět

    Městský úřad