Město Bohumín

31.12.
2002

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2002

Výroční správa k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2002.

1. Počet podaných žádostí o informace: 5

  • odbor majetkový vyřizoval: 3 - prodej nemovitosti, licitace bytu, úhrada úprav
  • odbor školství, kultury a sportu vyřizoval: 1 - koncepce obnovy sportovišť
  • odbor stavební vyřizoval: 1 - protipovodňová ochrana města

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Rozsudky soudu: 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Všem žadatelům bylo odpovězeno, z toho ve třech případech poštou, ve dvou případech prostřednictvím e-mailové pošty. Čtyřem žadatelům bylo odpovězeno ve lhůtě dané zákonem č. 106/1999 Sb., jednomu z žadatelů byla odpověď zaslána po této lhůtě.


Počet zhlédnutí: 5 520

Zpět

    Městský úřad