close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 9.4., svátek má Dušan.
Jméno Dušna znamená ten, kdo má duši.

Osobnosti narozené dnes:


 • Kristen Stewart (*1990) - Americká herečka
 • Jacques Villeneuve (*1971) - Kanadský automobilový závodník
 • Vladimír Morávek (*1965) - Český filmový a divadelní režisér
 • Jean-Paul Belmondo (*1933) - Francouzský herec
 • Otakar Vindyš (*1884, +23.12.1949) - Český lední hokejista
 • Erich Ludendorff (*1865, +20.12.1937) - Pruský a německý generál a politik
 • Charles Pierre Baudelaire (*1821, +31.8.1867) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích),  se předkládá tato výroční zpráva za rok 2013 o činnosti města Bohumína v oblasti poskytování informací podle zákona  o informacích.

1.  Počet podaných žádostí o informace:  18    

Poskytnuté informace se týkaly následujících oblastí (odbor vyřizující žádost o  informaci):

 • dodavatel poskytující pevné hlasové služby a datové služby Městu Bohumín v letech 2010 – 2012 (organizační odbor),      
 • kopie daňového dokladu vystaveného v souvislosti se zajišťováním poutí v městských částech v roce 2012 (interní audit), 
 • stav řízení o pronájmu nebytových prostor na ulici Bezručova 542, Bohumín  (majetkový odbor),
 • investiční plán města na rok 2013 (odbor rozvoje a investic), 
 • umístění plakátovacích zařízení na pozemcích parc. č. 479, 983 a 991/1 v k.ú. Nový Bohumín (majetkový odbor),
 • investiční plán města na rok 2013 (odbor rozvoje a investic),
 • informace k prodeji pozemků v majetku města (majetkový odbor),
 • informace o smlouvách, na základě  kterých odebírá město Bohumín hlasové služby, pevné datové služby a připojení k internetu (interní audit),
 • informace týkající se škody, která vznikla městu jako zadavateli  veřejné zakázky v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (interní audit),
 • informace týkající se veřejné zakázky „Cyklostezka na ul. 1. máje, Bohumín  Skřečoň (odbor rozvoje a investic),
 • informace o místech vyčleněných pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (organizační odbor),
 • rozsah a termíny uzavírek ulice Nerudovy  v souvislosti s prováděním stavby „RVP Lokalita Nerudova – U hřbitova,  Bohumín“ (odbor rozvoje a investic),
 • jmenné složení zastupitelstva města s uvedením rady města a vedení, včetně politického zaměření (interní audit),
 • počet ustanovených mysliveckých stráží v evidenci MěÚ Bohumín, včetně zahájených správních řízení s nimi (odbor životního prostředí a služeb),
 • informace týkající se doručení výzvy k vymáhání náhrady škody, která vznikla městu jako zadavateli veřejné zakázky v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (interní audit),
 • využívání moderních metod při řízení měst, kterými jsou např. CAF, benchmarking, ISO a další (tajemnice MěÚ),
 • odkanalizování rodinného domu a stavba studny na pozemku parc.č. 274/2 v k.ú. Bohumín – Záblatí (stavební odbor,  odbor životního prostředí a služeb),
 • investiční plán města na rok 2014 (odbor rozvoje a investic).

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0                                         

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0

4. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: nebylo vedeno žádné soudní řízení.

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o informacích:  nebyly stanoveny žádné sankce

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žadatelům byla ve všech případech zaslána písemná odpověď

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 28.2.2014
Počet zhlédnutí: 2 374

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.30 sekund