Město Bohumín

5.2.
2008

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2007

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.

1. Počet podaných žádostí o informace: 3

  • odbor životního prostředí a služeb: 1 - povolení k nakládání s povrchovými vodami ve smyslu §8 vodního zákona na "Statkové rybníky" k.ú. Rychvald
  • odbor finanční: 1 - specifikace míst, kde platí OZV regulující provoz výherních hracích přístrojů
  • starosta: 1 - povodně 1997, informovanost občanů o ze strany města a informovanost města ze strany okresního úřadu Karviná

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Rozsudky soudu: 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Všem třem žadatelům bylo písemně odpovězeno ve lhůtě dané zákonem.


Počet zhlédnutí: 4 366

Zpět

    Městský úřad