Město Bohumín

2.2.
2009

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2008

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2008.

1. Počet podaných žádostí o informace: 4

  • tisková mluvčí: 1 - dotazník EMGC komunikace s klienty
  • odbor školství kultury a sportu: 1 - pronájem nebytových prostor za účelem podnikání v prostorách školských zařízení v majetku města Bohumín
  • investiční odbor: 1 - zaslání investičních plánů města Bohumín na rok 2009
  • odbor životního prostředí a služeb: 1 - poplatky za znečištění ovzduší za odbor organizační rok 2007, údaje o počtu zaměstnanců a nákladech spojených s výkonem uvedené agendy

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Rozsudky soudu: 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Všem žadatelům bylo odpovězeno ve lhůtě dané zákonem, z toho ve třech případech poštou, v jednom případě e-mailem pošty.


Počet zhlédnutí: 4 484

Zpět

    Městský úřad