Město Bohumín

1.7.
2016

Finanční instituce a čísla účtů

Žádost č. 21/2016 ze dne 20.6.2016 

Finanční instituce a čísla účtů, kde má Město Bohumín  uloženy své finanční prostředky (stav k 31.5.2016). 

Vyřízeno dne  1.7.2016 – žádost vyřídil písemně  finanční odbor.

 

Poskytnuté informace

finanční instituce

číslo účtu

typ účtu

zůstatek k 31.5.2016

 v Kč

Česká národní banka

94-1717791

běžný

143 094,70

Česká národní banka

20095-1717791

běžný

120 000,00

Česká spořitelna, a.s.

1721638359

běžný

46 181 943,94

Česká spořitelna, a.s.

107-1721638359

běžný

224 947,66

Česká spořitelna, a.s.

19-1721638359

běžný

837 280,13

Česká spořitelna, a.s.

27-1721638359

běžný

3 144 133,18

Česká spořitelna, a.s.

020028-1721638359

běžný

73 243,88

Česká spořitelna, a.s.

1733734399

běžný

482,05

Česká spořitelna, a.s.

1794772233

běžný - devizový

360 448,44 (13 337,60 EUR)

Česká spořitelna, a.s.

1721640379

běžný

48 197 203,15

Komerční banka, a.s.

107-7398800247

běžný

11 865,32

ČMZaRB, a.s.

4314710118

běžný

27 959,98

J&T banka, a.s.

3900034517

vkladový

10 000 000,00

 

 


Počet zhlédnutí: 4 077

Zpět

    Městský úřad