Město Bohumín

17.1.
2017

Zaslání rozhodnutí ve věci vydání stavebního povolení Přestavba restaurace U Haladů na Penzion

Žádost č. 1/2017 ze dne 3.1.2017

Zaslání rozhodnutí ve věci vydání stavebního povolení „Přestavba restaurace U Haladů na Penzion“ na ul. 1. máje 184 v Bohumíně. 

Vyřízeno dne 17.1.2017 – žádost vyřídil písemně  stavební odbor.

 

Poskytnuté informace 

Stavební úřad uvádí, že na uvedenou stavbu neeviduje žádné rozhodnutí vydané dle stavebního zákona. 


Počet zhlédnutí: 3 388

Zpět

    Městský úřad