Město Bohumín

17.3.
2017

Hospodaření s bytovým fondem

Žádost č. 8/2017 ze dne 2.3.2017 

Hospodaření  s bytovým fondem.

Vyřízeno dne 17.3.2017 – žádost vyřídil písemně  majetkový odbor.

 

Poskytnuté informace

Na základě Vaší žádosti ze dne 02.03.2017 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme informace k Vašim dotazům.

 • Jaký je počet bytů v majetku města?  Počet bytů v majetku města – 4 322 bytů.
 • Kdo městské byty spravuje?  Městské byty spravuje město Bohumín prostřednictvím Městského úřadu v Bohumíně, odboru majetkového.
 • Jaký je počet pronajatých bytů v majetku města?  K dnešnímu dni je počet pronajatých bytů 4 119.
 • Kolik bytů město pronajímá jako sociální byty?  Město pronajímá 64 bytů jako sociální byty.
 • Jaká je průměrná cena nájmu na m² v bytech v majetku města?  Cena nájmu u bytů s bývalým regulovaným nájemným je 45,65 Kč/m2 měsíčně. Průměrná cena licitovaných bytů je 57,08 Kč/m2 měsíčně.
 • Jaký je počet nepronajatých bytů v majetku města?  Město má k dnešnímu dni 203 nepronajatých bytů.
 • Jaká je rozloha jednotlivých nepronajatých bytů v majetku města?  Rozloha nepronajatých bytů je cca od 10 m2 do 135 m2.
 • Jaké jsou důvody neobydlenosti bytů v majetku města?
  - byty se připravují pro licitace
  - domy jsou určené k demolici
  - domy jsou určené k rekonstrukci
  - nevyhovující lokalita
 • Jaké jsou celkové roční náklady na údržbu nepronajatých městských bytů?  Celkové roční náklady na údržbu u nepronajatých městských bytů určených k demolici činí cca 30.000 Kč, roční náklady na služby u bytů krátkodobě nepronajatých (připravovaných k licitacím) činí cca 1.500.000 Kč.
 • Jaký je systém přidělování městských bytů? Městské byty se pronajímají formou licitací dle Zásad města pro sjednávání nájemních smluv formou licitací, zveřejněných na internetových stránkách města:  www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/kontakt-s-obcany/zasady/
 • Jaká jsou kritéria přidělování městských bytů?  Viz odkaz uvedený v bodě 10.
 • Jaký je počet privatizovaných městských bytů v posledních deseti letech?  Za posledních deset let město zprivatizovalo 5 obytných budov s 34 byty.
 • Jaké plány má město ohledně další privatizace v horizontu příštích deseti let?  Město nemá schválen žádný záměr prodeje městských bytů.

Počet zhlédnutí: 2 512

Zpět

    Městský úřad