Město Bohumín

24.7.
2017

Způsob vymáhání daňových nedoplatků

Žádost č. 14/2017 ze dne 14.7.2017 

Způsob vymáhání daňových nedoplatků. 

Vyřízeno dne 24.7.2017 – žádost vyřídil písemně finanční odbor.

 

Poskytnuté informace 

V uvedené žádosti žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) - pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého.

Žádost žadatele byla v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím posouzena a nebyly shledány důvody pro její odmítnutí. Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím následující informace:

Městský úřad Bohumín, finanční odbor vymáhá daňové nedoplatky především pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Na základě smlouvy využívá městský úřad v některých případech služeb Exekutorského úřadu Karviná - Mgr. Simony Kiselové, sídlem Na Bělidle 801/4, 733 01 Karviná, která vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. V minulosti bylo několik málo případů předáno k vymáhání také celnímu úřadu.

 


Počet zhlédnutí: 2 367

Zpět

    Městský úřad