Město Bohumín

27.2.
2018

Zpracování osobních údajů

Žádost č. 3/2018 ze dne 12.2.2018 

Zpracování osobních údajů 

Vyřízeno dne 27.2.2018 – žádost vyřídil písemně interní audit.

 

Poskytnuté informace

Městský úřad Bohumín obdržel dne 12.02.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž  požadujete poskytnutí následujících informací:

 1. Jakým způsobem zajišťujete (případně hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR?
 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným  nařízením  o ochraně osobních údajů?
 3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
 4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným  nařízením  o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?
 5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným  nařízením  o ochraně osobních údajů, pak:
  a)    Kdo je dodavatelem těchto služeb?
  b)    Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
  c)    Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
  d)    Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) shora citovaného zákona Městský úřad Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a poskytuje tyto informace:

 1. Na městském úřadě provedl externí dodavatel audit stávajících procesů nakládání s osobními údaji včetně revize právních důvodů zpracování osobních údajů.   V rámci organizace  budou aktualizovány  vnitřní předpisy tak,  aby odpovídaly  Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 1. Veřejná zakázka byla  zadána na  realizaci auditu současných procesů nakládání s osobními údaji.

 

 1. Řízení nezveřejněno, jednalo  se o zakázku malého rozsahu.

 

 1. Společná implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro městský úřad a příspěvkové organizace zřízené  městem není plánována.

 

 1. Nemáme. Soulad zpracování osobních údajů s GDPR nebude realizován formou externího zajištění.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost č. 3/2018 ze dne 12.2.2018

 

Předmět žádosti:  zpracování osobních údajů

 

Vyřízeno dne 27.2.2018 – žádost vyřídil písemně interní audit.

 

Poskytnuté informace:  

Městský úřad Bohumín obdržel dne 12.02.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž  požadujete poskytnutí následujících informací:

 

1.   Jakým způsobem zajišťujete (případně hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR?

 

2.   Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným  nařízením  o ochraně osobních údajů?

 

3.   V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

 

4.   V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným  nařízením  o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?

 

5.   V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným  nařízením  o ochraně osobních údajů, pak:

a)    Kdo je dodavatelem těchto služeb?

b)    Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?

c)    Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?

d)    Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

 

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) shora citovaného zákona Městský úřad Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a poskytuje tyto informace:

 

1.   Na městském úřadě provedl externí dodavatel audit stávajících procesů nakládání s osobními údaji včetně revize právních důvodů zpracování osobních údajů.   V rámci organizace  budou aktualizovány  vnitřní předpisy tak,  aby odpovídaly  Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů.

 

2.   Veřejná zakázka byla  zadána na  realizaci auditu současných procesů nakládání s osobními údaji.

 

3.   Řízení nezveřejněno, jednalo  se o zakázku malého rozsahu.

 

4.   Společná implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro městský úřad a příspěvkové organizace zřízené  městem není plánována.

 

5.   Nemáme. Soulad zpracování osobních údajů s GDPR nebude realizován formou externího zajištění.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Počet zhlédnutí: 1 616

Zpět

    Městský úřad