Město Bohumín

14.1.
2019

Využití služeb moderátora

Žádost č. 1/2019 ze dne 3.1.2019 

Využití služeb moderátora 

Vyřízeno 14.1.2019, žádost vyřídil písemně interní auditor

 

Poskytnuté informace

 

 1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) *****.
  Městský úřad Bohumín v minulosti nevyužil služeb pana *****.
 1. Informaci, zda váš správní orgán  v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby  (moderátora) *****.
  Městský úřad Bohumín neplánoval využít služeb pana *****.
 1. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílo či jinou písemností s ***** ve výše uvedené věci.
  Městský úřad Bohumín nedisponuje smlouvou s panem *****.
 1. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018.
  Počet obyvatel je 21 337.

 


Počet zhlédnutí: 2 082

Zpět

    Městský úřad