close google translator menu
Dnes je Sobota 24.10., svátek má Nina.
Dnes má svátek Nina. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Jožo Ráž (*1954) - Slovenský zpěvák
 • Kevin Kline (*1947) - Americký herec
 • Bill Wyman (*1936) - Britský hudebník
 • Josef Nešvera (*1842, +12.4.1914) - Český hudební skladatel
 • Anton van Leeuwenhoek (*1632, +27.8.1723) - Nizozemský mikrobiolog, objevitel mikroskopu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Informace o platech

Žádost č. 6/2019 ze dne 12.3.2019 

informace o platech za období 2010 – 2019.

Vyřízeno: 26.3.2019, žádost vyřídil písemně interní audit.

 

Poskytnuté informace

Město Bohumín vyhovuje Vaší žádosti ze dne 12.3.2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí níže uvedených informací.

 1. Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu, jste obdrželi v letech 2010 – 2019 (do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť.
 1. V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případech byla žádost o informace odmítnuta? Prosím o počty za každý rok zvlášť (2010 – 2019). Zároveň prosím uveďte, kterých pracovních pozic se žádosti týkaly, a to jak u žádostí, kterým bylo vyhověno, tak u žádostí, které byly odmítnuty.
   

Rok

Počet žádostí
o informace

Počet poskytnutých
informací s uvedením
pracovních pozic,
kterých se žádost týkala

Počet odmítnutých
žádostí o informace
s uvedením pracovních pozic,
kterých se žádost týkala

2010

          0

0

0

2011

          0

0

0

2012

          0

0

0

2013

          0

0

0

2014

          1

0

1 – tajemník, vedoucí odborů, vedoucí oddělení

2015

          1

1 – tajemník, vedoucí odborů

 

2016

          0

0

0

2017

          0

0

0

2018

          0

0

0

2019

          0

0

0

 

 1. Prováděli jste při vyřizování žádostí v uvedeném období (2010-2019) tzv. test proporcionality? S jakým výsledkem?

  V rámci testu proporcionality (test byl proveden v roce 2014) dospěl povinný subjekt při posuzování žádosti k následujícímu závěru:
  - kritérium vhodnosti: poskytnutí informace o peněžním plnění osobám (zaměstnancům města) není relevantním prostředkem ke kontrole výkonu veřejné správy a nakládání s veřejnými prostředky
  - kritérium potřebnosti: podání informace o platech vedoucích zaměstnanců dle požadavku žadatele překračuje rámec nezbytné veřejné kontroly ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
  - kritérium závažnosti:  zájem veřejné kontroly na poskytnutí informace o peněžních plněních je legitimní tam, kde došlo při výkonu veřejné správy k prokazatelnému pochybení, v opačném případě se jedná o bezdůvodné narušení práva na ochranu osobních údajů. Neposkytnutí požadované informace žadateli nemůže mít negativní vliv do osobnostní sféry žadatele a ani do oblasti obrany právními prostředky před případnými pochybeními správních orgánů. Dotčené osoby nesouhlasily s poskytnutím požadovaných údajů a z jejich sdělení vyplývá, že zveřejnění těchto informací považují za nepřiměřený zásah do svého ústavně zaručeného práva na ochranu soukromí.
 1. Prováděli jste při vyřizování žádostí v období 2018 – 2019 tzv. platový test podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17.10.2017? S jakým výsledkem?
   
  Neprováděli.

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 26.3.2019
Počet zhlédnutí: 980
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund