Město Bohumín

11.4.
2019

Oprava gravitační kanalizace

Žádost č. 7/2019 ze dne 5.4.2019

Oprava gravitační kanalizace v lokalitě Starý Bohumín 

Vyřízeno: 11.4.2019, žádost vyřídil písemně odbor rozvoje a investic

Poskytnuté informace 

Poskytnuté informace na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů – ul.5.května, Kosmonautů, Čs.legií, J.Koczura, Okrajní – Bohumín, Starý Bohumín: 

V souvislosti s realizací výše uvedené investiční akce bylo svoláno dne 20.2.2019 informativní jednání s občany, kteří vlastní dotčené nemovitosti v lokalitě. Cílem jednání bylo jejich seznámení s rozsahem a postupem stavebních prací. Z tohoto jednání nebyl pořizován žádný úřední záznam, protože se nejednalo o jednání vedené v rámci správního řízení. Připomínky, které byly na jednání vzneseny, byly zaznamenány referentkou odboru rozvoje a investic a jsou v průběhu výstavby dle dostupných možností řešeny.

V příloze Vám zasíláme harmonogram realizace stavby. Pro informaci přikládáme pracovní harmonogram všech rekonstruovaných inženýrských sítí s uvedením předpokládaného termínu realizace. Upozorňujeme však, že může  dojít k jeho změnám dle aktuálního stavu  jednotlivých prací. Město Bohumín je investorem pouze dvou inženýrských sítí a konečných povrchových úprav. V lokalitě působí i další investoři – vlastnící inženýrských sítí, jejichž postupy  a termíny město může ovlivnit pouze částečně.


Počet zhlédnutí: 1 549

Zpět

    Městský úřad