Město Bohumín

19.6.
2019

Informace k přestupkům

Žádost č. 8/2019 ze dne 7.6.2019

Informace k přestupkům.
Vyřízeno 19.6.2019, žádost vyřídil písemně odbor právní a živnostenský

 

Text žádosti 

S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích, § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích, § 125f odst. 1 silničního zákona, § 2 odst. b) silničního zákona, § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních  komunikacích bych rád obdržel  následující informace:

  1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobně či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobně či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)?
  2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?
  3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového  vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualníProvozovatel.cz), tj.  subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1 000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3 000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje?
  4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy  proti provozovateli motorového vozidla?
  5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

 

Text odpovědi

  1. Zdejší správní orgán zahajuje správní řízení vždy proti provozovateli motorového vozidla a to pouze pro neoprávněné zastavení a stání, kde řidič není ztotožněný. Automatizovaný systém kontroly překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo jiný automatizovaný systém pro kontrolu dodržování pravidel BESIP v rámci zdejší obce absentuje.
  2. Pravomocně uložená sankce je vždy vymáhána po osobě, která byla uznána vinnou.
  3. Zdejší správní orgán se s využitím tzv. „virtuálního provozovatele“ doposud nesetkal.
  4. Řízení je vždy zahájeno proti provozovateli.
  5. V roce 2018 bylo vydáno celkem 265 rozhodnutí o přestupcích provozovatele vozidla s průměrnou výši sankce 400 Kč a celkový příjem naší obce činil 106.000 Kč.


Počet zhlédnutí: 1 378

Zpět

    Městský úřad