Město Bohumín

19.5.
2020

Umístění radarů pro měření rychlosti

Žádost č. 12/2020 ze dne 6.5.2020 

Předmět žádosti:  umístění radarů pro měření rychlosti

Vyřízeno:  19.5.2020, žádost vyřídila písemně Městská policie Bohumín

 

Text žádosti

  1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Bohumín, ať už provozovány městem Bohumín, Policií ČR nebo třetí osobou.
  2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
  3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Bohumín instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

 

Text odpovědi

  1. Město Bohumín nemá v katastru města žádné stacionární radary pro měření rychlosti vozidel s rychlostním limitem a do budoucna neuvažuje o jejich zřízení.
  2. Město Bohumín neprovádí úsekové měření rychlosti s rychlostním limitem a do budoucna neuvažuje o jeho zřízení.
  3. Pro zvýšení bezpečnosti v dopravě je v katastru města instalováno 6 kusů orientačních měřičů rychlosti vozidel, které se nacházejí v následujících městských částech a ulicích: m.č. Vrbice - ul. Ostravská, m.č. Nový Bohumín - ul. Šunychelská, m.č. Skřečoň - ul. Mírová, ul. Opletalova, m.č. Záblatí - ul. Bezručova, ul. Hraniční. Dále zde provozujeme jeden ruční měřič rychlosti vozidel.

 


Počet zhlédnutí: 1 093

Zpět

    Městský úřad