Město Bohumín

1.11.
2023

05. Případné platby můžete poukázat

 • číslo účtu:  1721638359 / 0800 - základní účet města v Kč
 • číslo účtu:  1721640379 / 0800 - příjmový účet pro zaslání nájmů bytů
 • číslo účtu:  34534 - 1717791 / 0710 - základní účet města v EUR
 • číslo účtu:  19 - 1721638359 / 0800 - příjmový účet města pro správní poplatky, místní poplatky, pronájmy pozemků, pokuty
 • číslo účtu: 6015 - 1721638359 / 0800 - depozitní účet města (pro licitační jistoty)
 • hlavní pokladna: 
  budova A, dveře číslo A221
  provozní doba: pondělí a středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00, úterý, čtvrtek a pátek: 7:30 - 11:30
 • pokladna odboru správy domů:  
  budova B, dveře číslo B204
  provozní doba: pondělí a středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00, úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 11:00
 • výběr poplatků (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení)

 


Počet zhlédnutí: 1 451

Zpět

Radnice

    Městský úřad