Město Bohumín

1.11.
2020

09. Žádosti o informace

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu, na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu.

Ústně lze podat žádost

  • telefonicky - na telefonním čísle 596 092 111
  • osobně - na adrese Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81

Písemně lze podat žádost

  • poštou - na adrese Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81
  • předáním písemné žádosti na podatelnu - na adrese Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81
  • vzor licenční smlouvy

Elektronickou poštou lze podat žádost

  • zasláním písemné žádosti na podatelna@mubo.cz s elektronickým podpisem. Bez elektronického podpisu není žádost posuzována podle zákona 106/1999 Sb.

 


Počet zhlédnutí: 480

Zpět

Radnice

    Městský úřad