Město Bohumín

1.11.
2020

10. Příjem žádostí a dalších podání

  • stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají písemně poštou nebo na podatelně městského úřadu (Masarykova 158 - budova A, číslo dveří A119)
  • městský úřad vyřizuje stížnosti a podněty dle zákona 500/2004 Sb. Petice jsou vyřizovány podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Elektronická podatelna

 


Počet zhlédnutí: 486

Zpět

Radnice

    Městský úřad