Město Bohumín

1.9.
2017

Zpracovávané osobní údaje - odbor stavební

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Správní řízení

Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány Trvale do odstranění stavby
Vyjádření, koordinovaná stanoviska Žadatel Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Žadatel, projektant, dotčené orgány státní správy 5 let
Evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek staveb Stavebník, zhotovitel Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt Zaměstnanci stavebního úřadu Trvale do odstranění stavby


Počet zhlédnutí: 3 936

Zpět

    Městský úřad