Město Bohumín

28.6.
2023

Územní plánování - Dolní Lutyně

Územně plánovací dokumentace  je uložena na Městském úřadě Bohumín, odboru rozvoje a investic a na Obecním úřadě Dolní Lutyně. Dokladová část je uložena na Obecním úřadě Dolní Lutyně.

 

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán Dolní Lutyně, vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 31. 3. 2010 usnesením č. 124/22, nabyl účinnosti dne 23.4.2010. Od nabytí účinnosti územního plánu byly pořízeny 3 jeho změny.

 

Úplné znění Územního plánu Dolní Lutyně po vydání změny č. 3

 

Změna č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Změna č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Územní plán Dolní Lutyně

    

   Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně

    

   Pořizovaná územně plánovací dokumentace

   V nejbližší době bude zahájeno pořizování návrhu změny č. 4 Územního plánu Dolní Lutyně na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 2019 - 2022.

    


   Počet zhlédnutí: 39 399

   Zpět

   Radnice

       Městský úřad