Město Bohumín

3.8.
2021

Územní plánování - Dolní Lutyně

Územně plánovací dokumentace  je uložena na Městském úřadě Bohumín, odboru rozvoje a investic a na Obecním úřadě Dolní Lutyně. Dokladová část je uložena na Obecním úřadě Dolní Lutyně.

 

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán Dolní Lutyně

Územní plán Dolní Lutyně, vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 31. 3. 2010 usnesením č. 124/22, nabyl účinnosti dne 23.4.2010.

   

  Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Změna č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav
  po vydání změny č. 2 (úplné znění)

  Pořizovaná územně plánovací dokumentace

  Návrh změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně - pro veřejné projednání

  Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně se konalo 1.7.2021.


  Počet zhlédnutí: 32 114

  Zpět

      Městský úřad