Město Bohumín

17.1.
2022

Územní plánování - Dolní Lutyně

Územně plánovací dokumentace  je uložena na Městském úřadě Bohumín, odboru rozvoje a investic a na Obecním úřadě Dolní Lutyně. Dokladová část je uložena na Obecním úřadě Dolní Lutyně.

 

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán Dolní Lutyně

Územní plán Dolní Lutyně, vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 31. 3. 2010 usnesením č. 124/22, nabyl účinnosti dne 23.4.2010.

   

  Změna č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Změna č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně

   

  Změna č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně

    

   Úplné znění Územního plánu Dolní Lutyně po vydání změny č. 3

   Pořizovaná územně plánovací dokumentace

   • Aktuálně se nepořizuje žádná změna Územního plánu Dolní Lutyně.


   Počet zhlédnutí: 35 109

   Zpět

   Radnice

       Městský úřad