close google translator menu
Dnes je Úterý 19.3., svátek má Josef.
Josef - biblické jméno hebrejského původu. Znamená nechť hospodin přidá.

Osobnosti narozené dnes:


  • Jozef Miloslav Hurban (*1842, +21.2.1888) - Slovenský literát, čelní postava slovenského národního obrození
  • Šebastián Hněvkovský (*1770, +7.6.1847) - Český básník a národní buditel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Řešení chodníku mezi parc. č. 249 a 177 + sítě ke stavebním parc. č. 246/1 a 246/3 v městské části Bohumín – Záblatí

Řešení chodníku mezi parc. č. 249 a 177 + sítě ke stavebním parc. č. 246/1 a 246/3 v městské části Bohumín – Záblatí

Jedná se o realizaci nového chodníku ze zámkové dlažby o šířce 2,0 m, který bude sloužit pro bezpečný tranzit pěší dopravy řešeným územím. Chodník bude napojen na obou stranách na stávající komunikace bezbariérovým napojením a osazením varovných pásů pro nevidomé a slabozraké a osvětlen nově navrženým veřejným osvětlením. Zbylé části parcel č. 246/3, 246/1 a 248, budou využity jako dvě stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. K těmto nově vzniklým parcelám určeným k rodinné zástavbě budou v rámci této akce přivedeny veškeré sítě s napojením na infrastrukturu.  Pro odkanalizování dvou budoucích RD je navržena stoka splaškové kanalizace v délce 84 m s napojením na stávající potrubí a přípojky splaškové kanalizace ukončené u hranice pozemku revizní šachtou. K zásobení budoucích rodinných domů pitnou vodou je navržena přeložka stávajícího vodovodního řadu v délce 108,37 m, na kterou se napojí vodovodní přípojky. Pro dodávku zemního plynu bude využíván stávající STL řad, který je uložen souběžně s řešenými parcelami. Na tento řad se napojí nové plynovodní přípojky pro budoucí rodinné domy. Napojení na elektrickou energii zajišťuje ČEZ distribuce a.s.

  • Druh:  Stavební práce
  • Zadávací řízení:  Veřejná zakázka malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota:  1 279 924 Kč bez DPH
  • Identifikátor veřejné zakázky:  P15V00002469
  • Zodpovědná osoba:  Eliška Pecháčková
  • Datum zahájení zadávacího řízení:  17.3.2015
  • Datum ukončení příjmu nabídek:  30.4.2015, 12:00

Dokumenty  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.5.2015
Počet zhlédnutí: 3 865

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund