close google translator menu
Dnes je Sobota 4.7., svátek má Prokop.
Prokop - jméno řeckého původu. Znamená průkopník připravený k boji.

Osobnosti narozené dnes:


  • Maria Isabel (*1995) - Španělská zpěvačka
  • Daijiro Kato (*1976, +20.4.2003) - Japonský motocyklový závodník
  • Gina Lolobrigida (*1927) - Italská herečka
  • Oldřich Lipský (*1924, +19.10.1986) - Režisér, herec a scénárista
  • Benjamin Péret (*1899, +18.9.1959) - Francouzský básník
  • Nathaniel Hawthorne (*1804, +18.5.1864) - Americký spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Veřejné zakázky holdingu města

 

Od roku 2019 jsou veškeré vyhlašované veřejné zakázky holdingu města realizované přes centrální informační systém E-ZAK. Chcete-li být průběžně informováni o vyhlašovaných zakázkách holdingu města, na webu bohumínského E-ZAKu zvolte odkaz Upozorňování na nové VZ

 

   

 

Vyhledávání (zakázky vyhlašované do roku 2018)

 
 

 
 

    Celková finální hodnota zobrazených zakázek:   1 073 362 679 Kč bez DPH

Veřejné zakázkyZrealizováno

Demolice objektů Jeremenkova 96 a Bezručova 130 (Brownfields Bohumín)
Ukaž na letecké mapě

Demolice objektů Jeremenkova 96 a Bezručova 130 (Brownfields Bohumín) (3.12.2014)

Demolice objektu na ulici Jeremenkova 96 a Bezručova 130, oplocení staveniště, demolice objektu, odvoz suti, terénní úpravy, zaslepení přípojek inženýrských sítí, realizaci stavby nelze provést před přeložkou ČEZ.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 000 000 Kč, finální hodnota: 979 000 Kč)

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech II
Ukaž na letecké mapě

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech II (26.11.2014)

Vnitřní rozvody vody a ÚT, osazení termoventilů a indikátorů topných nákladů, nutná výměna zařizovacích předmětů a související stavební práce.

Zrealizováno   (předpoklad: 11 500 000 Kč, finální hodnota: 11 715 198 Kč)

Dodávka zemního plynu

Dodávka zemního plynu (26.11.2014)

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.

Zrealizováno

Dodávka elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí

Dodávka elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí (26.11.2014)

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.

Zrealizováno

Výměna rozdělovačů topných nákladů na radiátorech domů města - 2. etapa

Výměna rozdělovačů topných nákladů na radiátorech domů města - 2. etapa (26.11.2014)

Výměna stávajících rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech ústředního topení bytů města Bohumína.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 000 000 Kč, finální hodnota: 941 280 Kč)

Chodník podél silnice II/471, ulice Sokolská - Rychvaldská
Ukaž na letecké mapě

Chodník podél silnice II/471, ulice Sokolská - Rychvaldská (17.11.2014)

Vybudování chodníku v souběhu se silnicí II/471 a III/471, podél nových obrub provedení živičného koberce na stávající komunikaci, výstavba dvou nových napojení na komunikaci rozvojové zóny a vybudování zastávkového pruhu.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 697 000 Kč, finální hodnota: 6 055 088 Kč)

Vytápění bytových domů Slezská 292, 276, 227 a stavební úpravy bytového domu Slezská 292 (byty č. 6 a 8)
Ukaž na letecké mapě

Vytápění bytových domů Slezská 292, 276, 227 a stavební úpravy bytového domu Slezská 292 (byty č. 6 a 8) (14.11.2014)

Provedení nových vnitřních rozvodů ústředního vytápění (ÚT), osazení termostatických ventilů včetně elektronických indikátorů topných nákladů pro všechny výše jmenované objekty. Jako zdroj tepla bude sloužit plynová kotelna umístěna v 1.PP domu č.p. 276.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 500 000 Kč, finální hodnota: 2 161 214 Kč)

Stavební úpravy bytového domu Jateční 965, 964, 875, 865
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Jateční 965, 964, 875, 865 (14.11.2014)

Stavební úpravy bytového domu, ul. Jateční č.p. 965, 964, 875, 865 v Bohumíně - zateplení střechy.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 000 000 Kč, finální hodnota: 2 394 732 Kč)

Zateplení střech bytových domů Okružní 1068 a 1069
Ukaž na letecké mapě

Zateplení střech bytových domů Okružní 1068 a 1069 (12.11.2014)

Předmětem veřejné zakázky je zateplení plochých střech, provedení navýšení stávající atiky, odstranění zdi u strojovny, provedení nových klempířských prvků, osazení ventilačních hlavic.

Zrealizováno   (předpoklad: 4 100 000 Kč, finální hodnota: 2 688 789 Kč)

Rozšíření kanalizace - ulice Rychvaldská
Ukaž na letecké mapě

Rozšíření kanalizace - ulice Rychvaldská (7.11.2014)

Provedení splaškové kanalizace včetně veřejné části přípojek od jednotlivých nemovitostí. Součástí je i provedení opravy celé šíře povrchu komunikace.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 700 000 Kč, finální hodnota: 2 749 530 Kč)

Stavební úpravy Národního domu č.p. 37
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy Národního domu č.p. 37 (3.11.2014)

Předmětem jsou stavební práce, které jsou koncipovány tak, aby objekt odpovídal vzhledovému a dispozičnímu řešení v době výstavby, po rekonstrukci bude obnoven hotel, restaurace s kavárnou a společenský sál.

Zrealizováno   (předpoklad: 62 000 000 Kč, finální hodnota: 51 567 263 Kč)

Výměna teplovodu mezi bytovými domy na sídlišti Budovatelská v Bohumíně - Záblatí
Ukaž na letecké mapě

Výměna teplovodu mezi bytovými domy na sídlišti Budovatelská v Bohumíně - Záblatí (29.10.2014)

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby ,,Výměna teplovodu mezi bytovými domy na sídlišti Budovatelská v Bohumině - Záblatí". Výměnou teplovodu se rozumí provedení výměny podzemních potrubních rozvodů ÚT a TV ve venkovním prostoru mezi bytovými domy na sídlišti Budovatelská.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 900 000 Kč, finální hodnota: 1 658 822 Kč)

Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Jateční
Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Jateční (29.10.2014)

Vybudování vodovodního řadu včetně 14 ks vodovodních přípojek pro čp. 166, 177, 179, 197, 207, 215, 149, 152, 183, 212, 241, 266, 271, 276, s osazením fakturačních vodoměrů a napojení se na stávající vodovod na ulici Jateční.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 300 000 Kč, finální hodnota: 1 349 177 Kč)

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita Mírová - Nerudova, 1. - 4. etapa
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita Mírová - Nerudova, 1. - 4. etapa (20.10.2014)

Realizace díla „RVP lokalita Mírová – Nerudova, Bohumín, 1. – 4. etapa“ zahrnuje veškeré stavební práce spojené s vybudování stezky pro cyklisty a chodce v délce cca 212 m, opravu chodníků a přilehlých ploch okolo obytných domů č.p. 994 – 1000, č.p. 1007 – 1014.

Zrealizováno   (předpoklad: 11 000 000 Kč, finální hodnota: 5 661 390 Kč)

Výsadba a regenerace izolační zeleně 3
Ukaž na letecké mapě

Výsadba a regenerace izolační zeleně 3 (15.10.2014)

Záměrem zakázky je regenerace zeleně v areálu bývalého sportovního areálu a to kácení provozně nebezpečných a neperspektivních stromů, pěstební probírky v náletových porostech, likvidace křídlatky a ruderálního porostu a jemné terénní úpravy na terénních násypech.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 100 000 Kč, finální hodnota: 1 212 046 Kč)

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína
Ukaž na letecké mapě

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína (7.10.2014)

Předmětem výběrového řízení je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a dalších pojištěných subjektů.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 000 000 Kč, finální hodnota: 10 814 403 Kč)

Sportovní hala
Ukaž na letecké mapě

Sportovní hala (25.9.2014)

Novostavba sportovní haly se zázemím a napojením na inženýrské sítě.

Zrealizováno   (předpoklad: 52 000 000 Kč, finální hodnota: 50 845 657 Kč)

Výsadba a regenerace izolační zeleně 4
Ukaž na letecké mapě

Výsadba a regenerace izolační zeleně 4 (22.9.2014)

Záměrem zakázky je na uvolněném území po ukončené demolici rodinných domů vytvořit cca 30 m pás izolační zeleně s funkcí lokálního biokoridoru, který oddělí ponechané obytné domy od průmyslového areálu.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 200 000 Kč, finální hodnota: 888 951 Kč)

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinerský lesík
Ukaž na letecké mapě

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinerský lesík (17.9.2014)

Provedení výměny oken a dveří, vyzdění meziokenních pilířů, výměna stávajících meziokenních izolačních vložek za nové, zateplení obvodového pláště.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 465 000 Kč, finální hodnota: 1 578 125 Kč)

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech Masarykova 733 a Komenského 535
Ukaž na letecké mapě

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech Masarykova 733 a Komenského 535 (14.9.2014)

Provedení nových vnitřních rozvodů ÚT, osazení termostatických ventilů vč. elektronických indikátorů topných nákladů a nové rozvody TÚV a studené vody vč. souvisejících stavebních prací a nutné výměny zařizovacích předmětů.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 170 000 Kč, finální hodnota: 1 115 025 Kč)

Výměna rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech v domech v majetku města Bohumína - 2. etapa

Výměna rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech v domech v majetku města Bohumína - 2. etapa (10.9.2014)

Výměna rozdělovačů topných nákladů (dále jen RTN) na otopných tělesech domů v majetku města Bohumín včetně souvisejících prací a činností nutných k výměně RTN.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 000 000 Kč, finální hodnota: 941 280 Kč)

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech, Seifertova 602, 603, Tyršova 820, 821, 822
Ukaž na letecké mapě

Vnitřní rozvody vody a ÚT v bytových domech, Seifertova 602, 603, Tyršova 820, 821, 822 (6.9.2014)

Jedná se o provedení nových vnitřních rozvodů ústředního vytápění a novou instalaci rozvodů teplé užitkové a studené vody v bytových domech včetně souvisejících stavebních prací a nutné výměny zařizovacích předmětů.

Zrealizováno   (předpoklad: 5 000 000 Kč, finální hodnota: 2 460 779 Kč)

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor vč. domofonů Nerudova 881, 883, 884, 364, 366, 467 - 468 a 565 - 567
Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor vč. domofonů Nerudova 881, 883, 884, 364, 366, 467 - 468 a 565 - 567 (1.9.2014)

Oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu včetně provedení domofonů. Vymalování společných prostor bytového domu - vstupní chodby, schodiště, chodby a sklepní prostory vyjma kojí. Nátěr RSS a RE 1,2,3,4.

Zrealizováno   (předpoklad: 800 000 Kč, finální hodnota: 1 134 903 Kč)

Rozšíření wellness aquacentra
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Rozšíření wellness aquacentra (19.8.2014)

Dodávka a monžáž vířivé kruhové vany z nerezové oceli a technologie úpravy vody pro vířivou vanu v areálu aquacentra.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 300 000 Kč, finální hodnota: 1 283 755 Kč)

Hřiště ve vnitrobloku Čáslavská - Štefánikova

Hřiště ve vnitrobloku Čáslavská - Štefánikova (14.8.2014)

Oprava povrchu stávajícího hřiště (odstranění původního betonového a nahrazením novým povrchem akrylátovým s pružnou podložkou), výměna stávajících obrub za nové, oprava odvodnění okolo hřiště, doplnění oplocení, výměna pletiva na stávajícím oplocení.

Zrealizováno   (předpoklad: 830 000 Kč, finální hodnota: 1 427 935 Kč)

Stavební úpravy bytových domů Seifertova 908 - 911, Husova 915 - 917, Vrchlického 912 - 914,  918 - 920
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Seifertova 908 - 911, Husova 915 - 917, Vrchlického 912 - 914, 918 - 920 (11.8.2014)

Stavební úpravy 4 bytových domů se týkají odstranění 13 výplní otvorů ze sklobetonových tvárnic prosvětlujících schodišťový prostor, demontáž zábradlí, oplechování stříšek a parapetu, zazdění průběžného otvoru zdivem Porotherm.

Zrealizováno   (předpoklad: 611 000 Kč, finální hodnota: 701 194 Kč)

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Šunychelská 951 - 953 a 954 - 956
Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Šunychelská 951 - 953 a 954 - 956 (11.8.2014)

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu č. p. 951 - 953 a 954 - 956 na ul. Šunychelská, Bohumín.

Zrealizováno   (předpoklad: 400 000 Kč, finální hodnota: 562 128 Kč)

ZŠ ČSA - rozšíření sociálního zázemí v tělocvičně
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

ZŠ ČSA - rozšíření sociálního zázemí v tělocvičně (30.7.2014)

Předmětem zakázky je rozšíření sociálního zázemí v tělocvičně ZŠ ČSA.

Zrealizováno   (předpoklad: 356 000 Kč, finální hodnota: 412 485 Kč)

ZŠ Bezručova 190 - výměna oken, 3. etapa
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

ZŠ Bezručova 190 - výměna oken, 3. etapa (30.7.2014)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken (III. etapa) budovy ZŠ Bezručova 190.

Zrealizováno   (předpoklad: 422 000 Kč, finální hodnota: 450 457 Kč)

Masarykova ZŠ - Výměna oken,  2. etapa
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Masarykova ZŠ - Výměna oken, 2. etapa (30.7.2014)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken (II. etapa) budovy Masarykovy ZŠ, Seifertova 601 v Bohumíně.

Zrealizováno   (předpoklad: 640 000 Kč, finální hodnota: 552 992 Kč)

Dodávka odbavovacího zařízení s příslušenstvím pro TIK Bohumín
Ukaž na letecké mapě

Dodávka odbavovacího zařízení s příslušenstvím pro TIK Bohumín (28.7.2014)

Předmětem nabídky je dodávka odbavovacího zařízení s příslušenstvím pro Televizní informační kanál Bohumín.

Zrealizováno   (předpoklad: 250 000 Kč, finální hodnota: 253 160 Kč)

Bezpečné přechody

Bezpečné přechody (28.7.2014)

Přechod pro chodce Lidická - zřízení přechodu pro pěší, bezpečnostní nasvícení, dobudování chybějícího chodníku v souběhu se silniční komunikací III/46817 – Lidická. Přechod pro chodce Šunychelská zřízení přechodu pro pěší a cyklisty.

Zrealizováno   (předpoklad: 925 000 Kč, finální hodnota: 767 520 Kč)

Oprava Antošovické lávky přes Odru
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Oprava Antošovické lávky přes Odru (17.7.2014)

Předmětem nabídky je oprava pochůzného povrchu lávky dle zpracovaného projektu. Podmínkou je provedení opravy za provozu - povoleno je omezení bud‘ průchozím profilem nebo časovým harmonogramem uzavírky v průběhu dne.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 000 000 Kč, finální hodnota: 1 595 036 Kč)

Výměna rozvodů TUV a SV, kanalizace - Čs. armády 1032 - 1036
Ukaž na letecké mapě

Výměna rozvodů TUV a SV, kanalizace - Čs. armády 1032 - 1036 (8.7.2014)

Provedení výměny vnitřních rozvodu TUV, SV a kanalizace včetně zařizovacích předmětů.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 500 000 Kč, finální hodnota: 1 045 251 Kč)

Cyklo a in-line stezka Na Hrázi ve Vrbici
Ukaž na letecké mapě

Cyklo a in-line stezka Na Hrázi ve Vrbici (4.7.2014)

Veřejnou zakázku tvoří tři samostatné části, které jsou společně soutěženy, ale samostatně hodnoceny a případně i realizovány - zpevňovací komorový system, montáž a  položení živičných vrstev vč. dopravního značení.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 000 000 Kč, finální hodnota: 2 876 328 Kč)

Parkoviště Tovární - 1. etapa
Ukaž na letecké mapě

Parkoviště Tovární - 1. etapa (27.6.2014)

Rozšíření prakovacích stání na ul. Tovární o 42 parkovacích míst včetně veřejného osvětlení.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 700 000 Kč, finální hodnota: 1 138 381 Kč)

Tribuna BOSPOR
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Tribuna BOSPOR (24.6.2014)

Zakázka řeší následující: Stavební část (tribuna), děšťová kanalizace, oprava oplocení, manipulační plocha, Záchytný systém (síť za branou).

Zrealizováno   (předpoklad: 3 900 000 Kč, finální hodnota: 3 754 690 Kč)

Mauglího stezka v Hobby parku
Ukaž na letecké mapě

Mauglího stezka v Hobby parku (30.4.2014)

Předmětem zakázky je provedení „Mauglího stezky v Hobby parku“.

Zrealizováno   (předpoklad: 4 000 000 Kč, finální hodnota: 3 842 768 Kč)

Odvodnění území Kozí rynek v Šunychlu
Ukaž na letecké mapě

Odvodnění území Kozí rynek v Šunychlu (30.4.2014)

Nahrazení stávajícího kapacitně nevyhovujícího potrubí DVT DN 500 novým sklolaminátovým potrubím PN 1, SN 10 000 DN 1000. Na trase budou osazeny čtyři sklolaminátové vstupní šachty a součástí je i vtokový a výustní objekt.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 500 000 Kč, finální hodnota: 1 769 066 Kč)

ZŠ ČSA a Masarykova ZŠ - technologické vybavení školních kuchyní
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

ZŠ ČSA a Masarykova ZŠ - technologické vybavení školních kuchyní (28.4.2014)

Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologických zařízení do školních kuchyní ZŠ ČSA a Masarykovy ZŠ.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 000 000 Kč, finální hodnota: 1 814 195 Kč)

Provedení repase speciálního požárního automobilu LIAZ CAS 25
Ukaž na letecké mapě

Provedení repase speciálního požárního automobilu LIAZ CAS 25 (23.4.2014)

Jedná se o provedení repase speciálního požárního automobilu tovární značky LIAZ, CAS 25 (cisternová automobilová stříkačka), specifikace podvozku 101.860, rok výroby 1988 s vodní nádrží o objemu 1 2500 l.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 300 000 Kč, finální hodnota: 1 173 735 Kč)

Opravy účelových komunikací
Ukaž na letecké mapě

Opravy účelových komunikací (17.4.2014)

Předmětem zakázky je provedení oprav povrchů vozovek na komunikacích v městských částech Bohumína.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 800 000 Kč, finální hodnota: 1 693 000 Kč)

Zateplení a oprava balkónů Osvoboditelů 1020 - 1025
Ukaž na letecké mapě

Zateplení a oprava balkónů Osvoboditelů 1020 - 1025 (17.4.2014)

Investiční akce zahrnuje převážně zateplení obvodového pláště bytového domu, úpravu vstupů do objektu včetně nového vyrovnávacího schodiště, sanaci balkónů, nový okapový chodník, opravu hromosvodu, výměnu garážových vrat a sklepních oken.

Zrealizováno   (předpoklad: 6 000 000 Kč, finální hodnota: 5 730 110 Kč)

Výměna oken a fasáda - radnice - budova A
Ukaž na letecké mapě

Výměna oken a fasáda - radnice - budova A (3.4.2014)

Předmětem prací je výměna stávajících dvojitých (kastlových) dřevěných oken uliční fasády ul.Masarykova a  oprava fasádních pohledových režných lícovek ze strany ul.Masarykova včetně spárování.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 700 000 Kč, finální hodnota: 2 128 468 Kč)

Radnice Města Bohumín, výměna střešní krytiny, část B
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Radnice Města Bohumín, výměna střešní krytiny, část B (11.3.2014)

Realizace díla „Radnice Města Bohumín, výměna střešní krytiny, část B", k. ú. Nový Bohumín, parc. č. 1. Budova je kulturní památkou. Jedná se o část střechy směrem na náměstí TGM, výměna bude navazovat na již realizované části.

Zrealizováno   (předpoklad: 744 000 Kč, finální hodnota: 719 193 Kč)

Výsadba a regenerace izolační zeleně 1

Výsadba a regenerace izolační zeleně 1 (10.1.2014)

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně ve třech lokalitách.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 400 000 Kč, finální hodnota: 3 643 546 Kč)

Výsadba a regenerace izolační zeleně 2
Ukaž na letecké mapě

Výsadba a regenerace izolační zeleně 2 (10.1.2014)

Předmět veřejné zakázky je realizace projektu „Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 2“, a to v lokalitě Skládka Budovatelská v Bohumíně-Záblatí.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 400 000 Kč, finální hodnota: 478 496 Kč)

Stavební úpravy bytového domu Bezručova 1143 a 1145
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Bezručova 1143 a 1145 (9.1.2014)

Jedná se o provedení kompletního zateplení panelových domů s použitím certifikovaného kontaktního zateplovacího systému ETICS s konečnou povrchovou úpravou, demontáže stávajícího Hunter-Douglas, sanace fasády, výměně nevyměněných výplní otvorů.

Zrealizováno   (předpoklad: 17 200 000 Kč, finální hodnota: 17 536 906 Kč)

Rozšíření kanalizace včetně ulice Ovocné - Bohumín-Šunychl
Ukaž na letecké mapě

Rozšíření kanalizace včetně ulice Ovocné - Bohumín-Šunychl (21.12.2013)

Provedení splaškové kanalizace včetně veřejné části přípojek od jednotlivých nemovitostí.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 000 000 Kč, finální hodnota: 1 800 399 Kč)

Revitalizace lokality Osvěta
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace lokality Osvěta (21.12.2013)

Stavební práce - revitalizace veřejného prostranství - parkoviště, místní komunikace IV třídy (chodníky) a zpevněné plochy včetně odvodnění, veřejné osvětlení, sadové úpravy s mobiliářem.

Zrealizováno   (předpoklad: 6 500 000 Kč, finální hodnota: 4 378 805 Kč)

Stavební úpravy objektu - energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy objektu - energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176 (21.12.2013)

Provedení výměny oken a dveří, vyzdívek meziokenních vložek včetně zateplení obvodového pláště a střechy. součástí je i provedení úpravy hlavního vstupu.

Zrealizováno   (předpoklad: 5 500 000 Kč, finální hodnota: 4 025 108 Kč)

Kanalizace Skřečoň - lokalita Úvozní - 1. etapa
Ukaž na letecké mapě

Kanalizace Skřečoň - lokalita Úvozní - 1. etapa (21.12.2013)

Provedení splaškové kanalizace včetně veřejné části přípojek od jednotlivých nemovitostí. Součástí je i provedení dešťové kanalizace a chodníku.

Zrealizováno   (předpoklad: 6 600 000 Kč, finální hodnota: 3 866 854 Kč)

Stavební úpravy bytového domu ul. Janáčkova č.p. 804 - 811, 833 a 834
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu ul. Janáčkova č.p. 804 - 811, 833 a 834 (17.12.2013)

Stavební úpravy bytového domu související s vestavbami koupelen, upravou elektroinstalace, kanalizace, studené a TUV, rozvodů plynu, vzduchotechniky a nové ústřední topení.

Zrealizováno   (předpoklad: 12 000 000 Kč, finální hodnota: 11 719 133 Kč)

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita Nerudova - U Hřbitova 2
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita Nerudova - U Hřbitova 2 (16.12.2013)

Revitalizace veřejného prostranství, výstavba chodníků, zpevněných ploch, parkovacích stání, komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, sportovní hřiště, terénní úpravy, výsadba zeleně.

Zrealizováno   (předpoklad: 9 000 000 Kč, finální hodnota: 7 686 785 Kč)

Revitalizace veřejného prostranství - Šunychelská 976 - 981
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství - Šunychelská 976 - 981 (27.11.2013)

Výstavba nových parkovacích stání vč. rekonstrukce příjezdové komunikace k obytnému bloku, chodníků, výstavba dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 000 000 Kč, finální hodnota: 1 728 980 Kč)

Zateplení štítových stěn - lokalita Jateční
Ukaž na letecké mapě

Zateplení štítových stěn - lokalita Jateční (26.11.2013)

Zateplení štítových stěn bytových domů č.p. 166-179, 197-215, 183-241, 266-276, 965, 964, 875, 865, 149 a 152 na ul. Jateční, certifikovaným zateplovacím systémem s fasádním polystyrénem EPS.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 700 000 Kč, finální hodnota: 1 591 053 Kč)

Dodávka zemního plynu

Dodávka zemního plynu (19.11.2013)

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.

Zrealizováno

Dodávka elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí

Dodávka elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí (19.11.2013)

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.

Zrealizováno

Radnice Města Bohumín, výměna střešní krytiny, část A a G
Ukaž na letecké mapě

Radnice Města Bohumín, výměna střešní krytiny, část A a G (5.11.2013)

Realizace díla „Radnice Města Bohumín, výměna střešní krytiny, část A a G“, k. ú. Nový Bohumín, parc. č. 1. Budova je kulturní památkou. Jedná se o část střechy směrem na náměstí TGM.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 200 000 Kč, finální hodnota: 1 101 485 Kč)

Chodník včetně statického zajištění domu - ulice Bezručova - Záblatí
Ukaž na letecké mapě

Chodník včetně statického zajištění domu - ulice Bezručova - Záblatí (31.10.2013)

Provedení chodníku a nového přechodu pro chodce naproti základní školy s  nasvětlením. Součástí je i statické zajištění domku po vybourání podpůrné kamenné zídky RD.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 200 000 Kč, finální hodnota: 800 018 Kč)

Lokalita Nerudova - č.p. 881, 883, 884, 467, 468, 565, 566, 567, 364, 366 vnitřní rozvody vody a ÚT
Ukaž na letecké mapě

Lokalita Nerudova - č.p. 881, 883, 884, 467, 468, 565, 566, 567, 364, 366 vnitřní rozvody vody a ÚT (2.10.2013)

Provedení nových vnitřních rozvodů ústředního vytápění, osazení termostatických ventilů a regulačních prvků pro hydraulické vyregulování otopné soustavy včetně elektronických indikátorů topných nákladů a novou instalaci rozvodů teplé užitkové vody v bytov

Zrealizováno   (předpoklad: 8 000 000 Kč, finální hodnota: 4 524 861 Kč)

Modernizace školního dvora ZŠ Bezručova
Ukaž na letecké mapě

Modernizace školního dvora ZŠ Bezručova (26.9.2013)

Rekonstrukce antukového hřiště a vytvoření nového travnatého hřiště, součástí bude rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký a volná běžecká dráha.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 000 000 Kč, finální hodnota: 2 001 934 Kč)

Výměna kanalizačního řadu na ul. Na Koutě ve Starém Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Výměna kanalizačního řadu na ul. Na Koutě ve Starém Bohumíně (16.9.2013)

Jedná se o výměnu stávajícícho kanalizačního řadu o délce 129,60m, DN 300. Výměna bude provedena ve stejné trase a stejném profilu, v trase kanalizace budou vyměněny 4ks revizních šachet.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 195 490 Kč, finální hodnota: 612 319 Kč)

Vytvoření loga a logotypu města Bohumína
Ukaž na letecké mapě

Vytvoření loga a logotypu města Bohumína (5.9.2013)

Předmětem jednokolové soutěže je vytvoření jednotného vizuálního stylu města Bohumína, jehož základem bude logo a logotyp města. Logo bude sestávat z grafického symbolu.

Zrealizováno   (předpoklad: 30 000 Kč, finální hodnota: 30 000 Kč)

Oprava komunikace - ulice Na Chalupách
Ukaž na letecké mapě

Oprava komunikace - ulice Na Chalupách (29.8.2013)

Jedná se o opravu stávající komunikace včetně odvodnění

Zrealizováno   (předpoklad: 2 000 000 Kč, finální hodnota: 1 428 523 Kč)

Revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Grand
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Grand (28.8.2013)

Stavební práce - revitalizace veřejného prostranství, výstavba chodníků, veřejné osvětlení, parkovací stání, komunikace, zeleň.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 000 000 Kč, finální hodnota: 4 072 663 Kč)

Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín - Skřečoň

Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín - Skřečoň (28.8.2013)

Vybudování nové cyklostezky na ulici 1. máje v Bohumíně - Skřečoni.

Zrealizováno   (předpoklad: 11 000 000 Kč, finální hodnota: 7 519 979 Kč)

Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě na nám. T.G.Masaryka 226
Ukaž na letecké mapě

Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě na nám. T.G.Masaryka 226 (23.8.2013)

Jedná se o realizaci rozvodu ÚT a TUV v bytovém domě č.p. 226 na nám. T.G. Masaryka včetně souvisejících stavebních prací. Zdrojem tepla pro ÚT a TUV bude stávající předávací stanice v suterénu sousedního domu č.p. 936.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 300 000 Kč, finální hodnota: 1 060 503 Kč)

Parkoviště - Mateřská škola Záblatí Na Pískách
Ukaž na letecké mapě

Parkoviště - Mateřská škola Záblatí Na Pískách (22.8.2013)

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby Parkoviště MŠ Záblatí. Jedná se o vybudování 6 parkovacích stání z betonových zatravňovacích panelů, z toho 4 kolmých stání na příjezdové komunikaci k MS a 2 podélných stání na ul. Na pískách.

Zrealizováno   (předpoklad: 400 000 Kč, finální hodnota: 329 009 Kč)

Parkoviště - Mateřská škola Skřečoň
Ukaž na letecké mapě

Parkoviště - Mateřská škola Skřečoň (22.8.2013)

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby Parkoviště MŠ Skřečoň. Jedná se o vybudování šesti kolmých parkovacích stání, z toho 1 stání pro ZTP.

Zrealizováno   (předpoklad: 250 000 Kč, finální hodnota: 159 903 Kč)

Masarykova ZŠ - Výměna oken, 1. etapa
Ukaž na letecké mapě

Masarykova ZŠ - Výměna oken, 1. etapa (15.8.2013)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken ze strany Seifertovy ulice (I.etapa) budovy Masarykovy ZŠ, Seifertova 601 v Bohumíně.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 600 000 Kč, finální hodnota: 964 524 Kč)

Zajištění služby Senior taxi

Zajištění služby Senior taxi (30.7.2013)

Předmětem zakázky je zajištění služby Senior taxi - taxislužby pro občany s trvalým pobytem na území města Bohumína, kteří dovršili 70-ti let a starší.

Zrealizováno

Nová komunikace za Riem
Ukaž na letecké mapě

Nová komunikace za Riem (29.7.2013)

Jedná se o  novostavbu komunikace délky 65m, šířky 2 x 3m vč. veřejného osvětlení.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 100 000 Kč, finální hodnota: 972 867 Kč)

Kanalizace Bohumín m.č. Záblatí, ul. Rovná, Sokolská, Stará, Anenská
Ukaž na letecké mapě

Kanalizace Bohumín m.č. Záblatí, ul. Rovná, Sokolská, Stará, Anenská (17.7.2013)

Výstavba gravitační splaškové kanalizace z potrubí PP DN 300 – DN 500 mm převážně v místních komunikacích. Na trase budou umístěny vstupní kanalizační šachty vnitřního průměru 1000 mm.

Zrealizováno   (předpoklad: 20 300 000 Kč, finální hodnota: 10 707 876 Kč)

Opravy vozovek v Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Opravy vozovek v Bohumíně (20.6.2013)

Předmětem zakázky je provedení oprav povrchů vozovek ABS, ACO a recyklátem na komunikacích v městských částech Bohumína.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 150 000 Kč, finální hodnota: 612 971 Kč)

Sanace zdiva - Slezská 227, 276, 292
Ukaž na letecké mapě

Sanace zdiva - Slezská 227, 276, 292 (20.6.2013)

Předmětem nabídy je sanace zdiva domu číslo popisné 227, 276, 292 na ulici Slezská ve Staém Bohumíně včetně souvisejících prací, a to dle zadání s výkazem výměr, kteý tvoří nedílnou součást výzvy k podaní nabídy.

Zrealizováno   (předpoklad: 640 000 Kč, finální hodnota: 611 468 Kč)

Oprava chodníku na ulici 1. máje ve Skřečoni
Ukaž na letecké mapě

Oprava chodníku na ulici 1. máje ve Skřečoni (4.6.2013)

Předmětem zakázky je provedení opravy chodníku na ul. 1. máje v Bohumíně - Skřečoni v úseku od kruhového objezdu u Skřečoňského mostu po ČEMAT v ploše 400m2.

Zrealizováno   (předpoklad: 770 000 Kč, finální hodnota: 296 280 Kč)

Výměna teplovodu od CPS 101 na ulici Tovární k sídlišti Budovatelská
Ukaž na letecké mapě

Výměna teplovodu od CPS 101 na ulici Tovární k sídlišti Budovatelská (27.5.2013)

Provedení stavebních prací ve venkovním prostoru mezi centrální předávací stanicí tepla CPS 101 na ulici Továmí a sídlištěm Budovatelská.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 290 000 Kč, finální hodnota: 911 039 Kč)

Čištění zatrubněného úseku vodního toku Skřečoňský potok v Bohumíně – Skřečoni
Ukaž na letecké mapě

Čištění zatrubněného úseku vodního toku Skřečoňský potok v Bohumíně – Skřečoni (15.5.2013)

Předmětem zakázky je provedení vyčištění zatrubněné části vodního toku Skřečoňský potok v Bohumíně – Skžečoni v úseku od kruhového objezdu po otevřené koryto pod mostem na ul. 1. máje.

Zrealizováno   (předpoklad: 500 000 Kč, finální hodnota: 220 500 Kč)

Dodávka a montáž nových výtahů pro bytový dům č.p. 1076 až 1080
Ukaž na letecké mapě

Dodávka a montáž nových výtahů pro bytový dům č.p. 1076 až 1080 (25.4.2013)

Dodávka a montáž nových výtahů pro bytový dům č.p. 1076 až 1080 včetně zpracování projektové dokumentace.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 500 000 Kč, finální hodnota: 2 650 000 Kč)

Modernizace školní kuchyně (technologické vybavení)
Ukaž na letecké mapě

Modernizace školní kuchyně (technologické vybavení) (25.4.2013)

Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologického zařízení do školní kuchyně ZŠ ČSA.

Zrealizováno   (předpoklad: 800 000 Kč, finální hodnota: 760 400 Kč)

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita Nerudova - U hřbitova - Přeložka vodovodu
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita Nerudova - U hřbitova - Přeložka vodovodu (22.4.2013)

Přeložka stávajícího vodovodu DN 80 GG z důvodu revitalizace vnitrobloku a vybudování nových vodovodních přípojek pro 8 obytných domů.

Zrealizováno   (předpoklad: 500 000 Kč, finální hodnota: 475 923 Kč)

Plynofikace a ústřední vytápění bytového domu Slezská 339
Ukaž na letecké mapě

Plynofikace a ústřední vytápění bytového domu Slezská 339 (12.4.2013)

Jedná se o realizaci plynovodní přípoky, vnitřního plynoinstalace s napojením 1 ks plynového kotle pro ÚT a plynových sporáků. Ústřední topení bude včetně příslušné regulace.

Zrealizováno   (předpoklad: 520 000 Kč, finální hodnota: 329 036 Kč)

Provádení údržby na veřejných pohřebištích
Ukaž na letecké mapě

Provádení údržby na veřejných pohřebištích (10.4.2013)

Provádení údržby na verejných pohrebištích.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 500 000 Kč, finální hodnota: 1 413 580 Kč)

Revitalizace vnitrobloku ul. Poděbradova - tř. Dr. E. Beneše II
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace vnitrobloku ul. Poděbradova - tř. Dr. E. Beneše II (5.4.2013)

Stavební práce -výstavba nového dětského hřiště vč. mobiliáře, parkovacích stání včetně úpravy komunikace, chodníku, odvodnění, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Zrealizováno   (předpoklad: 4 000 000 Kč, finální hodnota: 2 325 605 Kč)

Vypracování projektové stavební dokumentace rozvodů ÚT a TUV v domech v majetku města - 2. etapa
Ukaž na letecké mapě

Vypracování projektové stavební dokumentace rozvodů ÚT a TUV v domech v majetku města - 2. etapa (3.4.2013)

Vypracování projektové stavební dokumentace rozvodů ÚT a TUV.

Zrealizováno   (předpoklad: 500 000 Kč, finální hodnota: 199 000 Kč)

Odkup pohledávek z majetku města Bohumína
Ukaž na letecké mapě

Odkup pohledávek z majetku města Bohumína (26.2.2013)

Prodej pohledávek v jistině ve výši 562 442 Kč bez příslušenství. Jedná se opohledávky na nájemném, služábách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení.

Zrealizováno   (předpoklad: 562 442 Kč, finální hodnota: 562 442 Kč)

Stavební úpravy věžových bytových domů – projektová dokumentace
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy věžových bytových domů – projektová dokumentace (13.2.2013)

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavebních úprav 8 věžových domů (zateplení, úpravy vstupů, úpravy vnitřních společných prostor atd.).

Zrealizováno   (předpoklad: 720 000 Kč, finální hodnota: 295 360 Kč)

Likvidace štěnic v bytech města

Likvidace štěnic v bytech města (19.11.2012)

Předmětem nabídky je průběžné zajišťování likvidace štěnic (desinsekce) v byech v majetku města včetně monitoringu výskytu štěnic a bazbariérových preventivních postřiků v bytech.

Zrealizováno

Zajištění služby Senior taxi

Zajištění služby Senior taxi (30.10.2012)

Předmětem plnění veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Senior taxi - taxislužby pro občany s trvalým pobytem na území města Bohumína, kteří dovršili 70-ti let a starší.

Zrealizováno

Odvodnění lokality ulice Vrbické - část 1 a 2

Odvodnění lokality ulice Vrbické - část 1 a 2 (24.10.2012)

Odvodnění lokality ulice Vrbické a Sokolského hřiště v Bohumíně Vrbici, provedení zemních práci a čištění v korytu příkopu a vybudování hrázové propusti do stávající vodoteče Vrbická stružka. Odvodňovací příkop se nachází v ochranném pásmu drah.

Zrealizováno   (předpoklad: 500 000 Kč, finální hodnota: 448 969 Kč)

Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem

Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem (20.10.2012)

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího škvárového fotbalového hřiště v areálu BOSPORu. Rekonstrukce řeší nové konstrukční vrstvy vč. moderního výkonného trávníku z výsevu.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 525 000 Kč, finální hodnota: 2 867 208 Kč)

Odvodnění lokality ulice Vrbické

Odvodnění lokality ulice Vrbické (10.9.2012)

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvodnění lokality ulice Vrbické a Sokolského hřiště v Bohumíně Vrbici.

Zrealizováno   (předpoklad: 500 000 Kč, finální hodnota: 448 969 Kč)

Stavební úpravy a opravy objektu domu č.p. 23 na ul. Slezské, Starý Bohumín
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy a opravy objektu domu č.p. 23 na ul. Slezské, Starý Bohumín (28.8.2012)

Předmětem nabídky je provedení oprav a stavebních úprav domu č.p. 23 na ul.Slezská ve Starém Bohumíně.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 000 000 Kč, finální hodnota: 580 877 Kč)

Sportovní hala - zpracování projektové dokumentace

Sportovní hala - zpracování projektové dokumentace (2.8.2012)

Zpracování projektové dokumentace pro sportovní haly u Aquacentra.

Zrealizováno   (předpoklad: 800 000 Kč, finální hodnota: 480 000 Kč)

Kanalizace Pudlov - Odvodnení ulice Drátovenská

Kanalizace Pudlov - Odvodnení ulice Drátovenská (30.7.2012)

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvodnění ul. Drátovenská v úseku od č.p. 198 po č.p. 200. Celková délka odvodňovaného úseku je 117 m.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 100 000 Kč, finální hodnota: 843 734 Kč)

Bohumínský exakta II

Bohumínský exakta II (19.7.2012)

Zakázka je rozdělena do dvou částí - vzdělávací vybavení, školní nábytek.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 741 437 Kč, finální hodnota: 726 597 Kč)

In line a cyklistická trasa Antošovická lávka - most dálnice D1, Starý Bohumín, modernizace

In line a cyklistická trasa Antošovická lávka - most dálnice D1, Starý Bohumín, modernizace (12.7.2012)

Veřejnou zakázku tvoří 2 samostatné části, které jsou společně soutěženy, ale samostatně hodnoceny a případně i realizovány.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 453 000 Kč, finální hodnota: 1 700 420 Kč)

Výměna rozdělovačů topných nákladů na radiátorech domů města - 1. etapa

Výměna rozdělovačů topných nákladů na radiátorech domů města - 1. etapa (9.7.2012)

Výměna stávajících rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech ústředního topení bytů města Bohumína. Jedná se celkem o výměnu 1908 ks rozdělovačů topných nákladů.

Zrealizováno   (předpoklad: 800 000 Kč, finální hodnota: 524 700 Kč)

Zateplení štítových stěn bytových domů na ul. Nerudova, Mírová, Šunychelská a 9. května v Bohumíně

Zateplení štítových stěn bytových domů na ul. Nerudova, Mírová, Šunychelská a 9. května v Bohumíně (22.6.2012)

Zateplení 14-ti štítových stěn bytových domů vč. soklů kontaktním certifikovatým zateplovacím systémem. Zateplení 6-ti podhledů stropů ve vstupech a 32 stěn fasády lodžíí.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 800 000 Kč, finální hodnota: 2 327 004 Kč)

Strana: 1 2 3 4 

Počet nalezených záznamů: 332
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.79 sekund