Město Bohumín

15.4.
2021

Plán investic pro rok 2021

 • příprava území P. Cingra
 • chodník Hraniční
 • chodník prodloužená Sokolská
 • propojka k bunkru + elektropřípojka
 • cyklostezka Pudlov
 • parkoviště Okružní 1. a 3. etapa
 • parkoviště Budovatelská
 • přechod pro chodce u Partyzána
 • chráněné bydlení Husova
 • Bohumínská městská nemocnice - demolice
 • Bohumínská městská nemocnice - budova ambulancí
 • kanalizace a vodovod Úvozní
 • kanalizace Rychvaldská, chodník
 • ZŠ Bezručova - multifunkční učebna a bezbariérovost
 • Trnkova - kanalizace 1. část
 • tř. Beneše, Štefánikova 320-324 - kanalizace
 • Husova 553, 561, 786, 792 - zrušení septiku, přepojení
 • Žižkova 127, 178 - zateplení domu vč. střechy
 • Slezská 12 - ústřední topení, zdravotechnika
 • Nerudova 1158 - generální oprava elektroinstalace


Počet zhlédnutí: 1 072

Zpět

    Městský úřad