close google translator menu
Dnes je Úterý 12.11., svátek má Benedikt.
Benedikt - jméno latinského původu. Znamená požehnaný, blahoslavený.

Osobnosti narozené dnes:


 • Angela Watson (*1975) - Americká herečka
 • Miroslav Paleček (*1945) - Významný český folkový písničkář
 • Neil Young (*1945) - Kanadský zpěvák písničkář, hudebník a filmový režisér
 • Lord Rayleigh (*1845, +30.6.1919) - Anglický fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku
 • Josef Jaroslav Langer (*1806, +28.4.1846) - Český novinář a básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Volební kampaň ve volbách do Evropského parlamentu

Volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků těchto voleb. 

Dle ustanovení § 59 odst. 4 zákona  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  může starosta pro volební kampaň vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. V Bohumíně starosta města takovéto plochy nevyčlení. K umístění plakátů je možno využít běžných plakátovacích ploch, které na základě smlouvy obstarává firma RENGL, s. r. o., tel. 485 110 298, e-mail: info@rengl.cz. Kromě velkých plakátovacích ploch lze k volební kampani využít přenosných reklamních tabulí (tzv. áček), zabírajících plochu  maximálně do 1 m2. Umístění těchto tabulí je osvobozeno od místního poplatku a nepodléhá ohlašovací povinnosti.  

Podle ustanovení § 59 odst. 9 citovaného zákona je ve dnech voleb zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Nastane-li tato situace, úřad takovou volební agitaci přelepí nebo odstraní.

K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí (§ 59 odst. 4). Kandidujícím subjektům  proto nebude umožněna volební kampaň v bohumínských městských  novinách OKO.

Pokud kandidující subjekty budou v rámci své volební kampaně svolávat shromáždění (volební mítink), jsou povinny tuto skutečnost oznámit organizačnímu odboru MěÚ Bohumín alespoň 5 dnů předem.

 

Oznámení musí obsahovat

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení
 • předpokládaný počet účastníků shromáždění
 • opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení
 • má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob

K oznámení možno využít formuláře umístěné na webových stránkách města www.bohumin.cz v sekci radnice Formuláře – organizační odbor – oznámení veřejného shromáždění pro FO nebo PO.

Zábory veřejného prostranství k mítinkům politických stran a hnutí jsou od místního poplatku osvobozeny, ale podléhají ohlašovací povinnosti v případě, kdy na veřejném prostranství bude umístěn stan, stoly, podium apod., popř. bude účastníkům podáváno občerstvení. K ohlášení možno využít formulář umístěný na webových stránkách města www.bohumin.cz v sekci Radnice – formuláře – odbor životního prostředí a služeb – Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.3.2019
Počet zhlédnutí: 669

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.63 sekund