close google translator menu
Dnes je Neděle 25.8., svátek má Radim.
Radim - jméno slovanského původu. Znamená radostný.

Osobnosti narozené dnes:


  • Sean Connery (*1930) - Skotský herec, mj. Nejznámější představitel Jamese Bonda
  • Miroslav Plzák (*1925, +13.11.2010) - Český lékař
  • Leonard Bernstein (*1918, +14.10.1990) - Americký dirigent a skladatel
  • Alois Vašátko (*1908, +21.6.1942) - Český stíhací pilot RAF
  • Johann Gottfried Herder (*1744, +18.12.1803) - Německý spisovatel a filosof
  • Ivan IV. (*1530, +18.3.1584) - Ruský car
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 24. dubna 2019 do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém volby probíhají (19 okrsků na území města Bohumína).

Členem okrskové volební komise může být občan ČR nebo občan jiného členského státu,
a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě (datová schránka). Seznam musí obsahovat:
a) jméno a příjmení člena/náhradníka,
b) datum narození člena/náhradníka,
c) adresu místa trvalého pobytu člena/náhradníka, popř. přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu
d) jméno, příjmení a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno, příjmení a podpis osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. 

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo e-mail člena/náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové (náhradnici) zařazeni.

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.3.2019
Počet zhlédnutí: 460

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund