close google translator menu
Dnes je Sobota 25.5., svátek má Viola.
Viola - jméno latinského původu. Znamená fialka.

Osobnosti narozené dnes:


  • Molly Sims (*1973) - Americká modelka a herečka
  • Anne Heche (*1969) - Americká herečka a režisérka
  • Prof. JUDr. Vladimír Franz (*1959) - Český postmoderní hudební skladatel a malíř
  • Eliška Balzerová (*1949) - Česká herečka
  • Sir Ian McKellen (*1939) - Britský divadelní a filmový herec
  • Jiřina Švorcová (*1928, +8.8.2011) - Česká divadelní a filmová herečka a komunistická politička
  • Anna Ferencová (*1927) - Česká herečka
  • František Ženíšek (*1849, +15.11.1916) - Český malíř a kreslíř
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 24. dubna 2019 do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém volby probíhají (19 okrsků na území města Bohumína).

Členem okrskové volební komise může být občan ČR nebo občan jiného členského státu,
a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě (datová schránka). Seznam musí obsahovat:
a) jméno a příjmení člena/náhradníka,
b) datum narození člena/náhradníka,
c) adresu místa trvalého pobytu člena/náhradníka, popř. přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu
d) jméno, příjmení a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno, příjmení a podpis osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. 

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo e-mail člena/náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové (náhradnici) zařazeni.

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.3.2019
Počet zhlédnutí: 283

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund