Město Bohumín

4.11.
2019

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2018 podle § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád)

 

Odbor právní a živnostenský

Předmět kontroly

   • plnění povinností stanovených § 17,  § 31, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • plnění povinností stanovených § 9 -13, § 14a - 16, § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
   • plnění povinností stanovených § 69 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
   • plnění povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
   • plnění povinností stanovených § 135zi odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších přepisů
   • plnění povinností stanovených § 69 odst. 2 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

              Kontrolované osoby

              • podnikající fyzické a právnické osoby

              Počet  kontrol

              • 50

              Počet kontrol s nedostatky

              • 2

              Nejčastější nedostatky

              • Neoznámení zahájení a ukončení  provozovny živnostenskému úřadu předem 

              Nejzávažnější nedostatky

              • nezjištěny

               

              Odbor dopravy

              Předmět kontroly

                 • dodržování povinností stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

                        Kontrolované osoby

                        • podnikající fyzické a právnické osoby

                        Počet  kontrol

                        • 3

                        Počet kontrol s nedostatky

                        • 0

                        Nejčastější nedostatky

                        • nezjištěny

                        Nejzávažnější nedostatky

                        • nezjištěny

                         

                        Odbor organizační

                        Předmět kontroly

                           • plnění povinností stanovených  § 4 odst. 1   zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

                                  Kontrolované osoby

                                  • Městský úřad Rychvald
                                  • Městský úřad Dolní Lutyně

                                  Počet  kontrol

                                  • 2

                                  Počet kontrol s nedostatky

                                  • 0

                                  Nejčastější nedostatky

                                  • nezjištěny

                                  Nejzávažnější nedostatky

                                  • nezjištěny

                                  Odbor životního prostředí a služeb

                                  Předmět kontroly

                                      • kontrola dodržování  čistoty města 

                                             Kontrolované osoby

                                             • právnické osoby

                                             Počet  kontrol

                                             • 2

                                             Počet kontrol s nedostatky

                                             • 1

                                             Nejčastější nedostatky

                                             • neudržování čistoty a pořádku

                                             Nejzávažnější nedostatky

                                             • neudržování čistoty a pořádku

                                              

                                             Odbor školství, kultury a sportu

                                             Předmět kontroly

                                                   • veřejnosprávní kontroly, zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

                                                          Kontrolované osoby

                                                          • příspěvkové organizace a právnické osoby zřízené městem Bohumín

                                                          Počet  kontrol

                                                          • 5

                                                          Počet kontrol s nedostatky

                                                          • 0

                                                          Nejčastější nedostatky

                                                          • nezjištěny

                                                          Nejzávažnější nedostatky

                                                          • nezjištěny

                                                          Počet zhlédnutí: 728

                                                          Zpět